شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی با همکاری پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهید بهشتی، اقدام به برگزاری کارگاه عملی تولید نشاء استاندارد گیاهان دارویی می نماید.

این کارگاه در تاریخ چهارشنبه ۲۵ مهرماه ۱۳۹۷ در محل پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی برگزار می گردد.

علاقه مندان می توانند جهت ثبت نام حداکثر تا تاریخ ۲۲/۷/۹۷ فرم ثبت نام و فیش واریزی (شماره حساب: ۳۴۲۰۶۷۱۰۷ بانک تجارت شعبه دانشگاه شهید بهشتی) خود را از طریق نمابر یا پست الکترونیکی به دبیرخانه شبکه ارسال نمایند. هزینه شرکت در این کارگاه ۱ میلیون ریال معادل صد هزار تومان و برای اعضای شبکه ۵۰۰ هزار ریال معادل ۵۰ هزار تومان می باشد.

برای واریز وجه ثبت نام می بایست مبلغ مورد نظر را به شماره حساب ۳۴۲۰۶۷۱۰۷ بنام شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی در بانک تجارت واریز و فیش مربوطه را از طریق نمابر، پست الکترونیکی یا تلگرام به دبیرخانه شبکه ارسال نمایید.

دبیرخانه شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی

 

  www.mpnet.ir ;    email:info @ mpnet.ir   تلفکس:۲۲۴۳۱۵۹۹-۰۲۱ تلگرام: ۰۹۳۹۲۴۳۱۵۹۹

نشانی محل برگزاری: تهران، ولنجک، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی