کشت گیاهان دارویی فرصت طلایی سرمایه گذاری در چهارمحال و بختیاری

کشت گیاهان دارویی فرصت طلایی سرمایه گذاری در چهارمحال و بختیاری

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان در ستاد باغبانی چهارمحال و بختیاری، گفت: استان سرمایه گذاری در کشت گیاهان دارویی فرصتی طلایی در این استان ها است و در شرایط کنونی اقتصادی باعث ایجاد اشتغال و درآمدزایی و همچنین ارزآوری می‌شود