مراسم نکوداشت مقام علمی-فرهنگی دکتر ابوالقاسم سلطانی و مرحوم دکتر علی زرگری برگزار شد
مراسم نکوداشت مقام علمی و فرهنگی استادابوالقاسم سلطانی و زنده یاد دکتر علی زرگری در بنیاد نخبگان استان تهران برگزار شد.
ابوالقاسم سلطانی علی زرگری
  • ۱
  • ۲
آخرین خبر ها