معاون توسعه روستایی رئیس جمهور:
ارزش افزوده کشت گیاهان دارویی در فرآوری و جلوگیری از خام فروشی است
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهوری گفت: ارزش افزوده کشت گیاهان دارویی در فرآوری و جلوگیری از خام فروشی است که این مهم در کشور ما مغفول مانده است.
ابوالفضل رضوی
  • ۱
  • ۲
آخرین خبر ها
تا هفتمین کنگره ملی گیاهان دارویی