19 و 20 اردیبهشت 96 در تهران:
ششمین کنگره ملی گیاهان دارویی
ششمین کنگره ملی گیاهان دارویی، در روزهای ۱۹ و ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی در شهر تهران برگزار می گردد.
  • ۱
  • ۲
آخرین خبر ها
ششمین کنگره ملی گیاهان دارویی