فعالیت بیش از ۱۲۵ شرکت دانش بنیان در زمینه گیاهان دارویی و طب سنتی
دبیر کارگروه تخصصی فناوری و کارآفرینی ابراز داشت در آخرین جشنواره ای که در این زمینه برگزار کردیم، ۲ هزار و ۴۰۰ محصول ارائه شده است.
زردبند
  • ۱
  • ۲
آخرین خبر ها