با هدف بررسی و تدوین استاندارد منطقه ای گیاهان دارویی:
دومین نشست کانونهای اصلی گیاهان دارویی در هند برگزار شد
دومین نشست کانونهای اصلی گیاهان دارویی مرکز منطقه‌ای علوم و انتقال فناوری اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند (IORA RCSTT) به‌ منظور بررسی و تدوین حداقل استانداردهای کیفیت گیاهان دارویی و داروهای گیاهی مورد قبول کشورهای منطقه در هند برگزار شد.
rcstt
  • ۱
  • ۲
آخرین خبر ها
کنگره ملی گیاهان دارویی