به قلم دکتر سیداحمد امامی:
کتاب «مرجع گیاهان دارویی» کتاب برتر سال شد
کتاب دو جلدی «مرجع گیاهان دارویی» که توسط دکتر سیداحمد امامی استاد دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و با همکاری تنی چند از محققان دارویی کشور ترجمه و تألیف شده است، به عنوان کتاب سال جمهوری اسلامی ایران انتخاب و توسط رئیس جمهور مورد تقدیر قرار گرفت.
کتاب مرجع گیاهان دارویی
  • ۱
  • ۲
آخرین خبر ها
کنگره ملی گیاهان دارویی