دبیر شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی:
مدیریت در کشت، حلقه مفقوده بازار گیاهان دارویی
دکتر فراز مجاب دبیر شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی گفت: بخش کشاورزی باید با توجه به نیاز شرکتهای داروسازی اقدام به تولید گیاهان دارویی نمایند.
فراز مجاب
  • ۱
  • ۲
آخرین خبر ها