با بیش از 1800 مقاله دریافت شده:
گزارش تصویری از مراحل داوری مقالات چهارمین کنگره ملی گیاهان دارویی
در یک رکورد بی سابقه، بیش از ۱۸۰۰ مقاله به دبیرخانه چهارمین کنگره ملی گیاهان دارویی ارسال شد و این مقالات در حال داوری می باشد. گزارش تصویری از جلسات داوری را می توانید مشاهده نمایید.
جلسات داوری کنگره ملی گیاهان دارویی
  • ۱
  • ۲
آخرین خبر ها
کنگره ملی گیاهان دارویی