با رونمایی از سایت رسمی کنگره:
آغاز پذیرش مقالات پنجمین کنگره ملی گیاهان دارویی
سایت رسمی پنجمین کنگره ملی گیاهان دارویی افتتاح شده و پذیرش خلاصه مقالات برای این همایش از طریق سایت رسمی کنگره آغاز شد.
کنگره ملی گیاهان دارویی
  • ۱
  • ۲
آخرین خبر ها