اخبار

۴۰۰ میلیون دلار گیاه دارویی صادر شد/ قابلیت صادرات ۱ میلیارد دلاری

۴۰۰ میلیون دلار گیاه دارویی صادر شد/ قابلیت صادرات ۱ میلیارد دلاری

حسین زینلی مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: چند هزار گونه گیاه دارویی در کشور داریم که تنها سه گونه آن ۴۰۰ میلیون دلار ارزآوری برای کشور دارند میتوان این رقم را تا یک میلیارد دلار افزایش داد.