با مشارکت شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی:
همایش ملی باریجه آبان ماه امسال برگزار میشود
همایش ملی باریجه آبان ماه سال جاری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی و با همکاری شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی و انجمن گیاهان دارویی ایران برگزار خواهد شد.
همایش باریجه
  • ۱
  • ۲
آخرین خبر ها