از سوی شبکه ملی آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی اعلام شد:
دو آزمایشگاه شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی در فهرست برترین آزمایشگاههای کشور
شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری، آزمایشگاههای سراسر کشور را رتبه بندی و فهرست آن را منتشر کرد که آزمایشگاههای پژوهشکده گیاهان دارویی دانشگاه شهید بهشتی و موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع جزء آزمایشگاههای برتر کشور قرار گرفتند.
آزمایشگاه گیاهان دارویی
  • ۱
  • ۲
آخرین خبر ها