با ارائه 735 مقاله علمی:
پنجمین کنگره ملی گیاهان دارویی ایران برگزار شد
پنجمین کنگره ملی گیاهان دارویی ایران در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مورخ ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد.
کنگره پنجم
  • ۱
  • ۲
آخرین خبر ها