گزارش تصویری کارگاه آموزشی آنالیز سریع پروتئین ها به روش کروماتوگرافی FPLC
کارگاه آموزشی آنالیز سریع پروتئین ها به روش کروماتوگرافی FPLC توسط شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی و با همکاری پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردید.
  • ۱
  • ۲
آخرین خبر ها
تا هفتمین کنگره ملی گیاهان دارویی