مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد
محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، دکتر حسین زینلی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان را به سمت مجری طرح گیاهان دارویی منصوب کرد.
حسین زینلی
  • ۱
  • ۲
آخرین خبر ها