4-5 اردیبهشت 98 در تهران:
هشتمین کنگره ملی گیاهان دارویی برگزار می شود
هشتمین کنگره ملی گیاهان دارویی ایران در روزهای چهارم و پنجم اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می گردد.
کنگره ملی گیاهان دارویی
  • ۱
  • ۲
آخرین خبر ها