شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی برگزار می کند:
کارگاه آموزشی GMP مقدماتی کارخانجات داروسازی گیاهی
کارگاه آموزشی GMP مقدماتی کارخانجات داروسازی گیاهی توسط شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی در تاریخ دوم دیماه ۹۸ برگزار می گردد.
داروهای-گیاهی-شرکت-دینه
  • ۱
  • ۲
آخرین خبر ها