شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی برگزار می کند:
کارگاه آموزشی «انتخاب روش در تحقیقات گیاهان دارویی» Method Selection in Medicinal Plant Research
 کارگاه Method Selection in Medicinal Plant Research  انتخاب روش در تحقیقات گیاهان دارویی سه شنبه ۱۸ دیماه ۹۷ از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۵:۰۰ پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می گردد.
کارگاه ریشه موئین
  • ۱
  • ۲
آخرین خبر ها