هشتمین کنگره ملی گیاهان دارویی با ارائه بیش از ۶۰۰ مقاله برگزار شد
هشتمین کنگره ملی گیاهان دارویی ایران با ارائه ۶۰۱ مقاله در روزهای دوم و سوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ در دانشگاه تربیت مدرس در تهران برگزار شد و با معرفی پژوهشگران برتر و تقدیر از آنان به کار خود پایان داد.
  • ۱
  • ۲
آخرین خبر ها