مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی خبر داد: تولید نشای آویشن شیرازی برای اولین بار در کشور

مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی خبر داد: تولید نشای آویشن شیرازی برای اولین بار در کشور

مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی از تولید نشای آویشن شیرازی برای اولین بار در کشور خبر داد و گفت: نشای این گیاه به همت محققین در مجتمع کشت و صنعت گیاهان دارویی اسپاید رایمون در استان فارس تولید شد.

مجری طرح گیاهان دارویی وزرات جهاد کشاورزی عنوان کرد:دستیابی به بازارهای جهانی گیاهان دارویی با نظام ارگانیک

مجری طرح گیاهان دارویی وزرات جهاد کشاورزی عنوان کرد:دستیابی به بازارهای جهانی گیاهان دارویی با نظام ارگانیک

مجری طرح گیاهان دارویی وزرات جهاد کشاورزی ضمن اشاره به اهمیت صادرات گیاهان دارویی گفت: برای فروش و صادرات گیاهان دارویی کشور در دنیا باید این گیاهان به صورت ارگانیک تولید شوند؛ اکثر گیاهان دارویی کشور که در عرصه منابع طبیعی تولید و صادر شده‌اند کشت آنها به صورت ارگانیک انجام شده است.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی در گفتگو با ایانا مطرح کرد: تولید بیش از ۲۹۰ هزار تن گیاهان دارویی در کشور

مشاور وزیر جهاد کشاورزی در گفتگو با ایانا مطرح کرد: تولید بیش از ۲۹۰ هزار تن گیاهان دارویی در کشور

مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی میزان سطح زیر کشت گیاهان دارویی در سال گذشته را بیش از ۲۳۵ هزار هکتار عنوان کرد و افزود: میزان تولید گیاهان دارویی در این سطح به بیش از ۲۹۰ هزار تن رسیده است.