گیاهان دارویی، پیشران در اقتصاد مقاومتی

گیاهان دارویی، پیشران در اقتصاد مقاومتی

مقدمه: کشور جمهوری اسلامی ایران با وجود بهره‏مندی از مواهب خدادادی و ظرفیت‏ها و پتانسیل‏های فراوان طبیعی، مادی و معنوی و به ویژه منابع انسانی و از طرفی موقعیت ویژه ژئوپُلتیکی و ژئواکونومی، همواره با چالش‏ها و مشکلات فراوانی به خصوص در محیط اقتصادی مواجه می‏باشد. از طرفی وابستگی به درآمد نفتی که موجب تفکر

اهمیت علم گیاهشناسی در مبحث گیاهان دارویی

اهمیت علم گیاهشناسی در مبحث گیاهان دارویی

دکتر ولی الله مظفریان استاد مسلم علم گیاهشناسی حال حاضر ایران و عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع است. کتاب «شناخت گیاهان دارویی و معطر ایران» توسط وی به رشته تحریر در آمده و شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی این کتاب را به چاپ رسانده است.

از داروسازی‌نوین تا داروسازی‌سنتی

از داروسازی‌نوین تا داروسازی‌سنتی

گیاهان دارویی و داروهای گیاهی زنجیره بسیار گسترده ای است که از کاشت و یا جمع آوری گیاه از نقاط مختلف شروع می شود و مراحل مختلفی را مانند فرآوری پس از برداشت، بسته بندی، انبارداری، داروسازی، فرآورده های غذائی، مواد آرایشی بهداشتی، داروهای دامی و … در پیش رو دارد.

تأسیس و تقویت سالانه ۲۰ مرکز رشد گیاهان دارویی

تأسیس و تقویت سالانه ۲۰ مرکز رشد گیاهان دارویی

دکتر عصاره با بیان اهمیت حمایت از تأسیس و توسعه شهرک ها و پارک‌های علم و فناوری در تحقق منویات رهبری، از تأسیس و تقویت حداقل ۲۰ مرکز در سال مطابق با چشم‌انداز سند راهبردی این ستاد خبر داد.