به اطلاع اعضای محترم شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی می رساند:

بر اساس تفاهمات انجام شده و طبق مصوبه شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی، میزان تخفیفی که در آزمایشگاههای تحت پوشش شبکه ملی آزمایشگاهی گیاهان دارویی شامل اعضای شبکه ملی می شود، از ابتدای آبان ماه تغییر خواهد کرد.

بنا بر این مصوبه، میزان تخفیف از اول آبان ماه ۱۳۹۷ برای اعضا به میزان ۳۰ درصد خواهد بود.

علاقمندان استفاده از این تخفیفها می توانند با معرفی نامه از اداره/شرکت/دانشگاه محل کار خود و ارسال آن برای دبیرخانه شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی،  از این تخفیف در یکی از آزمایشگاههای تحت پوشش بهره مند شوند.

دبیرخانه شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی