محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در بازدید از کارخانجات عرقیاتی میمند افزود:در زمینه های مختلف بخش کشاورزی هم زراعت و هم باغبانی بهترین باغ ها را در مبارک آباد و منطقه قیروکارزین داشتیم.

وی تصریح کرد: هر چه به سمت فیروزآباد می آمدیم شاهد زراعت های خوب با راندمان خوب و بهره وری بالا و گیاهان دارویی، مرتعی بودیم و عرقیات میمند که مهد تولید این عرقیات از گیاهان دارویی هستیم و طبیعت هم فوق العاده برای توسعه این گیاهان سازگار است.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: این محصولات در کارخانه فرآوری عرقیات می باشد و ما نیز هر آنچه که مربوط به زراعت و باغبانی است در ارتباط با بهره وری هرچه بیشتر از آب و استفاده بهتر از آب یعنی سیستم های نوین آبیاری در خدمت کشاورزان و تولید کنندگان هستیم.

حجتی یادآور شد: در این منطقه میمند با توجه به اراضی شیبدار، قابلیت طبیعی، پوشش گیاهان دارویی در عرصه های طبیعی و حتی زراعت گیاهان دارویی در عرصه های منابع طبیعی و حتی زراعت آن در مستثنیات خودشان حمایت های لازم را انجام می دهیم.

وی تاکید کرد: از طریق ماده ۳ قانون منابع طبیعی این آمادگی را داریم تا زمین در اختیار کارآفرین کارخانه قرار دهیم و قرار داد ببندیم و هر چه مربوط به اعیان باشد متعلق به مردم و بهره بردار و عرصه هم همیشه برای دولت می ماند.