شناسایی ۴۵۰ گونه گیاه دارویی در آذربایجان شرقی

شناسایی ۴۵۰ گونه گیاه دارویی در آذربایجان شرقی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در خصوص چالش‌های موجود در تولید گیاهان دارویی استان، اظهار کرد: عدم تولید نشا و بذر اغلب گیاهان دارویی یکی از مشکلات اساسی بخش گیاهان دارویی استان است

معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری اعلام کرد: ارائه طرح‌های کارآفرینانه برای صنعت گیاهان دارویی

معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری اعلام کرد: ارائه طرح‌های کارآفرینانه برای صنعت گیاهان دارویی

ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، تلاش دارد تا با ترغیب علاقه‌مندان، به ویژه نسل جوان، آنها را به کارآفرینی در عرصه صنعت گیاهان دارویی تشویق کند.

رئیس اداره مراتع منابع طبیعی و آبخیزداری سمنان: عملیات بیولوژیک در ۳۶ سامانه عرفی مرتعی استان سمنان اجرا شد.

رئیس اداره مراتع منابع طبیعی و آبخیزداری سمنان: عملیات بیولوژیک در ۳۶ سامانه عرفی مرتعی استان سمنان اجرا شد.

اصلاح، احیا و توسعه پوشش گیاهان مرتعی و افزایش توان و پتانسیل تولیدی علوفه موردنیاز مرتع‌داران و همچنین احیای رویشگاه‌های گیاهان دارویی در مراتع مهم‌ترین اهداف این طرح محسوب می‌شود