مجله علمی پژوهشی فارماکوگنوزی Research Journal of Pharmacognosy (RJP) توسط انجمن فارماکوگنوزی ایران منتشر می شود.

این مجله علمی پژوهشی به زبان انگلیسی بوده و توسط انجمن فارماکوگنوزی ایران و با همکاری مرکز تحقیقات طب سنتی و گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بصورت فصلنامه به چاپ می رسد.

Research Journal of Pharmacognosy (RJP) is a peer-reviewed Open Access publication of the Iranian Society of Pharmacognosy in collaboration with the Traditional Medicine and Materia Medica Research Center (TMRC). RJP welcomes manuscripts covering all natural products related areas.  Authors who are interested in natural products research are invited to submit their manuscripts, join us in the review process or share their ideas in the field of natural products.

 

برای ورود به سایت مجله و ارسال مقالات تحقیقاتی خود می توانید به سایت مجله به آدرس http://www.rjpharmacognosy.ir مراجعه نمایید.

مجله فارماکوگنوزی


izmir rus escort


escort bayan izmir


beylikduzu escort