بدینوسیله به اطلاع محققان محترم، اساتید و دانشجویان گرامی میرساند
با توجه به شیوع بیماری کرونا در کشور و لزوم حفظ فاصله گذاری اجتماعی به منظور سلامت عزیزان، نهمین کنگره ملی گیاهان دارویی در تاریخی که از قبل مقرر شده بود در سال ۱۳۹۹ برگزار نخواهد شد.
بدیهی است به محض برطرف شدن مشکل بیماری همه گیر کرونا و اعلام شرایط عادی، شورای شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی تاریخ جدید را برای برگزاری کنگره ملی گیاهان دارویی اعلام خواهد کرد.
با تشکر
دبیرخانه شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی