تولید بیش از ۲۲۰۰ فرآورده گیاهی در کشور

تولید بیش از ۲۲۰۰ فرآورده گیاهی در کشور

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی ایران گفت: در سال ۸۴ ، ۱۳۴ دارو و فرآورده های گیاهی در فهرست رسمی وزارت بهداشت قرار داشت که این تعداد در سال گذشته به بیش از دو هراز و ۲۰۰ دارو و فرآورده گیاهی رسیده است.