لیست اعضای شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی

برای دانلود کتابچه اطلاعات اعضای شبکه ملی پژوهش و فناوری بر روی تصویر زیر یا اینجا کلیک کنید.

کتاب اطلاعات اعضای شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان داروییاعضای شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی به دو گروه اعضای پیوسته و اعضای وابسته تقسیم می شوند که در زیر می توانید لیست هریک از گروهها را مشاهده نمایید:


 

اعضای پیوسته                                                          اعضای وابسته