اعضای وابسته

 

ردیف نام عضو ادرس سایت
۱ دانشگاه زنجان – مرکز پژوهشی طارم http://www.znu.ac.ir/
۲ شرکت پردیس رادان(تجهیزات ازمایشگاهی www.pardisradan.com
۳ شرکت زیست فناوری گیاهی-مرکز رشد واحدهای فناوری اصفهان www.istt.org
۴ دانشگاه شیراز دانشکده دامپزشکی https://shirazu.ac.ir/
۵ شرکت داروسازی خرمان www.KHORRAMAN.ir
۷ مرکز تحقیقات کشاورزی بلوچستان http://baloochestan.areeo.ac.ir/
۹ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان http://zanjan.areeo.ac.ir/
۱۰ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان http://kerman.areeo.ac.ir/
۱۱ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان http://gilan.areeo.ac.ir/
۱۲ مرکز تحقیقات کشاورزی سیستان http://sistan.areeo.ac.ir/
۱۳ مرکز تحقیقات کشاورزی استان اردبیل http://ardabil.areeo.ac.ir/
۱۴ مرکز تحقیقات کشاورزی استان بوشهر http://bushehr.areeo.ac.ir/
۱۵ دانشگاه ازاد اسلامی واحد گرگان www.Gorganiau.ac.ir
۱۶ داروسازی ابن ماسویه www.ebnemasouyeh.com
۱۷ دانشگاه آزاد شهرکرد مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، ادویه ای ومعطر، www.iaushk.ac.ir
۱۸ واحد شهرکرد دانشگاه آزاد اسلامی www.iaushk.ac.ir
۱۹ واحد اهواز دانشگاه آزاد اسلامی www.iauahvaz.ac.ir
۲۰ شرکت کشت و صنعت نادر www.nader.co.ir
۲۱ شرکت کیمیای سبز کامو www.kimiayesabz.com
۲۲ دانشگاه پیام نور-مرکز مشهد www.pnum.ac.ir
۲۳ شرکت مرز گستر زرین www.marzgostar.com
۲۴ انجمن جنگلبانی ایران http://www.ijf-isaforestry.ir/
۲۵ شرکت گل چای www.golchai.ir
۲۶ شرکت سلامت بهین سعادت http://sppti.sums.ac.ir
۲۷ شرکت جهان بهنام www.jahanbehnam.com
۲۸ شرکت کیمیا تست فام– آنالیز و کنترل کیفی شیمیای و میکروبی www.kimiafaumgroup.com

 

۲۹ دانشگاه محقق اردبیلی دانشکده علوم پایه www.uma.ac.ir
۳۰ شرکت تولیدات شیمیای پرتو شیمی www.PARTochemi.com

 

۳۱ سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تهران-حوزه معاونت آموزش و پرورش parks.tehran.ir
۳۲ شرکت تیماس آوید www.timusavid.com
۳۳ مرکز خدمات تخصصی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی مازندران https://www.sid.ir/
۳۴ مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه شهید بهشتی www.sbmu.ac.ir
۳۵ شرکت کیمیا آرا www.kimiara.com
۳۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر www.iaushab.ac.ir
۳۷ پژوهشکده میگوی کشور www.ifro.ir
۳۸ شرکت اکسیر مد پارس www.exirmed.com
۳۹ شرکت آدونیس کیش www.adoniskish.com
۴۰ پارک علم وفناوری کرمانشاه www.kti.ir

 

۴۱ شرکت توسعه پردیس سبز www.pardissabz.com
۴۲ دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر www.kmsu.ac.ir

 

۴۳ مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۲ زاهدان www.sbtvto.ir
۴۴ شرکت آبگینه زنده رود www.organiccenter.ir
۴۵ شرکت داروسازی سینا فرآور اسپادانا www.sinafaravar.com
۴۶ موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی بهاران www.baharan.ac.ir
۴۷ شرکت کشاورزی دشتیار اصفهان www.dashtyar.com
۴۸ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان http://khuzestan.areeo.ac.ir/
۴۹ انجمن فارماکوگنوزی ایران www.pharmacognosy.ir
۵۰ باغ گیاه شناسی دارویی فیروزه http://WWW.baghfiruze.com
۵۱ شرکت داروسازی کیش مدیفارم http://www.kishmedipharm.com/
۵۲ شرکت شفای کردستان http://shafa320.com/
۵۳ شرکت کیان دارو ماد www.kdmad.com
۵۴ شرکت داروسازی یاس دارو http://new.yasdaru.co.ir/
۵۵ شرکت بوعلی دارو www.booali.ir
۵۶ شرکت تجاری بازرگانی تاج گستر کیان https://tajgostarkiyan.com/
۵۷ مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست شهرستان شیروان / https://nkstp.ir/fa/pages/27
۵۸ دانشکده داروسازی دانشگاه جندی شاپور اهواز

 

https://fpharmacy.ajums.ac.ir/
۵۹ مرکز تحقیقات علوم دریایی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز https://mpsrc.ajums.ac.ir
۶۰ دانشگاه زنجان -گروه زراعت و اصلاح نباتات http://www.znu.ac.ir/
۶۱ انیستیتو علوم تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور www.nnftri.ac.ir
۶۲ مرکز تحقیقات ازمایشگاه مرکزی شهید جعفری zanrrc.ir.www
۶۳ دانشگاه شهید باهنر کرمان –دانشکده کشاورزی

 

https://uk.ac.ir/
۶۴ دانشگاه علم و فرهنگ(بنیاد کسب و کار www.usc.ac.ir
۶۵ جهاد دانشگاهی اردبیل http://ardebil.acecr.ac.ir/
۶۶ مرکز تحقیقات زیست فناوری و گیاهان دارویی ایلام http://bmprc.medilam.ac.ir
۶۷ شرکت داروسازی وشا داروپارس www.vashapharma.com
۶۸ پژوهشکده زیست فناوری کشاورزی زابل http://uoz.ac.ir/
۶۹ ازمایشگاه کنترل مرکزی قم www.qccl.ir

 

۷۰ دانشگاه علم و فرهنگ(بنیاد کسب و کار) www.usc.ac.ir

 

۷۱ شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی www.medplant.ir

 

۷۲ شرکت داروسازی پورسینا www.pursina.com

 

۷۳ شرکت داروسازی پیلتن www.depipiltan.com
۷۴ دانشگاه مازندران -دانشکده شیمی www.umz.ac.ir/
۷۵ دانشگاه ایلام -دانشکده کشاورزی www.ilam.ac.ir

 

۷۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان www.liau.ac.ir

 

۷۷ مرکز ملی ذخایر ژنتیک و زیستی ایران http://ibrc.ir/
۷۸ مرکز خدمات تخصصی انالیز شیمیایی www.irdci.ac.ir
۷۹ شرکت دانش بنیان میم دارو https://www.mimdaroo.com/
۸۰ مرکزنوآوری دانشگاه پیام نور واحد ملکان http://malekan.eaz.pnu.ac.ir/