دکتر پیمان صالحی

 

دکتر پیمان صالحی

دکتر پیمان صالحی

الف- مشخصات فردی :

نام و نام خانوادگی : پیمان صالحی         تاریخ تولد : ۱۳۴۴          محل تولد : تهران

نشانی محل کار : تهران، ولنجک، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی، طبقه دوم، دبیرخانه شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی

تلفن محل کار : ۸۸۰۶۵۶۴۱        دورنویس : ۸۳۵۳۲۱۴۵

پست الکترونیکی :    p-salehi@sbu.ac.ir ; salehi@isti.ir ; Salehi@mpnet.ir

 

ب- مدارک تحصیلی :

مقطع رشته تحصیلی گرایش دانشگاه کشور سال اخذ
لیسانس شیمی محض فردوسی مشهد ایران ۱۳۶۶
فوق لیسانس شیمی آلی شیراز ایران ۱۳۶۹
دکترا شیمی آلی شیراز ایران ۱۳۷۴

 

 

ج-سابقه کار :

 

مرتبه علمی دانشگاه محل خدمت از تاریخ تا تاریخ
استادیار رازی کرمانشاه شهریور ۱۳۷۴ شهریور ۱۳۷۹
استادیار شهید بهشتی تهران مهر ۱۳۷۹ اردیبهشت ۱۳۸۰
دانشیار شهید بهشتی تهران اردیبهشت ۱۳۸۰ مهر ۱۳۸۴
استاد شهید بهشتی تهران مهر ۱۳۸۴ تاکنون

 

 

د- سابقه اجرایی :

 • مدیر کل امور پژوهشی دانشگاه رازی کرمانشاه، ۱۳۷۹-۱۳۷۵
 • مدیر گروه پژوهشی فیتوشیمی، دانشگاه شهید بهشتی، آبان ۱۳۷۹- آبان ۱۳۸۵
 • سرپرست پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه داروئی، دانشگاه شهید بهشتی، آذر ۱۳۸۳- آبان ۱۳۸۴
 • مدیر آزمایشگاه آنالیز گیاهان و مواد اولیه داروئی شبکه آزمایشگاهی نانو فناوری کشور، ۱۳۸۳- تا ۱۳۹۱
 • عضو ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان داروئی و طب ایرانی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ۱۳۸۵- تا کنون
 • عضو هیئت ممیزه دانشگاه شهید بهشتی، تیر ۱۳۸۴- تا کنون
 • رئیس پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه داروئی، دانشگاه شهید بهشتی، تیر ۱۳۸۵ – ۱۳۸۶
 • معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهید بهشتی، آبان ۱۳۸۶- اردیبهشت ۹۱
 • دبیر شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان داروئی کشور، فروردین ۱۳۸۷- تا کنون
 • دبیر تدوین سند ملی گیاهان داروئی، ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، اردیبهشت ۱۳۹۱ تا تیر ۱۳۹۲
 • سرپرست کمیته شیمی، شورای عالی برنامه ریزی آموزش عالی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شهریور ۱۳۹۰- تا کنون
 • عضو کمیته مشورتی شورای راهبری نقشه جامع علمی کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۱۳۹۱- تا کنون
 • معاون پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی، مهر ۱۳۹۱- تا شهریور ۱۳۹۳
 • رئیس مرکز طرحهای کلان ملی فناوری، شهریور ۹۳ – تا کنون

ه-عضویت در انجمن های علمی :

 عضو پیوسته انجمن شیمی ایران

عضو هیئت مؤسس انجمن گیاهان داروئی ایران

عضو هیئت مؤسس قطب کاتالیست

عضو پیوسته انجمن گیاهان داروئی ایران

عضو شورای مرکزی شبکه ملی واحدهای پژوهشی گیاهان داروئی

عضو انجمن بین المللی گیاهان داروئی (GA)

 

و- جوایز و افتخارات

 • دریافت لوح تقدیر و مدال از پنجمین جشنواره بزرگداشت پژوهشگران برگزیده سال به عنوان پژوهشگر دارای مقاله پر استناد (Highly Cited Paper) توسط مؤسسه اطلاعات علمی (ISI) ، مرکز تحقیقات سیاستهای علمی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، آذر ۱۳۸۳.
 • دریافت لوح تقدیر و مدال از ششمین جشنواره بزرگداشت پژوهشگران برگزیده سال به عنوان پژوهشگر برگزیده دانشگاه شهید بهشتی، مرکز تحقیقات سیاستهای علمی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، آذر ۱۳۸۴.
 • دریافت جایزه و لوح Tetrahedron Letters Most Cited Paper 2003-2006 Award از کمپانی Elsevier برای چاپ مقاله پراستناد در مجله مذکور، سال ۱۳۸۶.
 • دریافت جایزه و لوح Tetrahedron Letters Most Cited Paper 2005-2008 Award از کمپانی Elsevier برای چاپ مقاله پراستناد در مجله مذکور، سال ۱۳۸۷.
 • معرفی در فهرست دانشمندان پیشرو کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در کتاب Leading Scientists and Engineers of OIC Member States ، کمیته علمی و فناوری سازمان کنفرانس اسلامی (COMSTECH)، ۱۳۸۷.
 • دریافت لوح تقدیر و تندیس از نهمین جشنواره پژوهشگران برگزیده سال به عنوان مدیر پژوهشی برتر کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، آذر ۱۳۸۷.
 • دریافت لوح تقدیر، مدال و تندیس برای اخذ رتبه عالی پژوهشی در کنگره سراسری “اقتدار علمی، اقتدار ملی”، بهمن ۱۳۸۷، تهران.
 • دریافت لوح تقدیر و جایزه به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه شهید بهشتی بر اساس ملاک ارزیابی h-index ، هجدهمین مراسم تقدیر از پژوهشگران دانشگاه شهید بهشتی، آذر ۱۳۸۷.
 • مدرس برگزیده دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۹۱
 • معرفی به عنوان ۱% پراستنادترین دانشمندان جهان در فهرست ISI توسط مؤسسه اطلاعات علمی (ISI)، ۱۳۸۹- تاکنون
 • انتخاب به عنوان شیمی دان آلی برجسته کشور توسط انجمن شیمی ایران، شهریور ۱۳۹۱.

ز-ارائه دروس :

 

عنوان دروس مقطع تحصیلی
شیمی آلی ۱، ۲ و ۳-شیمی آلی فلزی-شیمی سنتز مواد آلی- کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی-شیمی سنتز مواد دارویی لیسانس
شیمی آلی پیشرفته- استرئوشیمی-شیمی سنتز مواد آلی-کاربرد ترکیبات آلی فلزی در سنتز مواد آلی فوق لیسانس
مباحث نوین در شیمی آلی، استرئوشیمی دکترا

ح- مقالات منتشره در نشریات معتبر علمی :

 

 • Firouzabadi, H.; Salehi, P.; Sardarian, A.R.; Seddighi, M., Oxidation of Benzylic Hydrocarbons to Carbonyl Compounds by Tetrapyridine-Silver(II) Peroxydisulfate Ag(Py)۴S۲O۸ under Non-Aqueous and Aprotic Condition, Synthetic Communications, ۲۱, ۱۱۲۱, ۱۹۹۱.
 • Firouzabadi, H.; Salehi, P.; Mohammadpoor Baltork, , Tetrakis(pyridine) Silver(II) Peroxodisulfate [Ag(Py)۴]S۲O۸, A Reagent for the Oxidative Transformations, Bulletin of the Chemical  Society of Japan, ۶۵, ۲۸۷۸, ۱۹۹۲.
 • Iranpoor, N.; Salehi, P., Highly Efficient Regio- and Stereoselective Alcoholysis of Epoxides Catalyzed with Iron(III) Chloride, Synthesis, ۱۱۵۲, ۱۹۹۴.
 • Iranpoor, N.; Salehi, P., Ceric Ammonium Nitrate: A Mild and Efficient Reagent for Conversion of Epoxides to β-Nitrato Alcohols, Tetrahedron, ۵۱, ۹۰۹, ۱۹۹۵.
 • Iranpoor, N.; Salehi, P.; Shiriny, F., Coupling of Thiols and Selenols Catalyzed by Tris[trinitratocerium(IV)] Paraperiodate, Journal of Organic Preparation and Procedures International, ۲۷, ۲۱۶, ۱۹۹۵.
 • Iranpoor, N.; Salehi, P., Cerium(IV) as Ceric Triethylammonium Nitrate: An Efficient Catalyst for Protection and Deprotection of Alcohols with Dihydropyran, Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, ۱۵, ۸, ۱۹۹۶.
 • Iranpoor, N.; Salehi, P.; Kazemi, F., Highly Regio- and Stereoselective Synthesis of β-Halohydrins from Epoxides Catalyzed with Ceric Ammonium Nitrate, Synthetic Communications, ۲۷, ۱۲۴۷, ۱۹۹۷.
 • Salehi, P.; Iranpoor, N.; Kargar Behbahani, F., Selective and Efficient Alcoholyses of Allylic, Secondary- and Tertiary Benzylic Alcohols in the Presence of Iron(III), Tetrahedron, ۵۴, ۹۴۳, ۱۹۹۸.
 • Salehi, P.; Rostamian, A., Silica Gel Supported Ferric Perchlorate; A New and Efficient Reagent for One Pot Synthesis of Amides from Benzylic Alcohols, Synthetic Communications, ۳۰, ۶۷۱, ۲۰۰۰.
 • Salehi, P.; Irandoost, M.; Seddighi, B.; Kargar Behbahani, F.; Tahmasebi, D., Transetherification of Allylic and Benzylic Ethers in the Presence of Ferric Ion, Synthetic Communications, ۳۰, ۱۷۴۳, ۲۰۰۰.
 • Rezai, N.; Meybodi, F.A.; Salehi, P., Protection of Alcohols and Phenols with Dihydropyran and Detetrahydropyranylation by ZrCl۴, Synthetic Communications, ۳۰, ۱۷۹۹, ۲۰۰۰.
 • Salehi, P.; Seddighi, B.; Irandoost, M.; Kargar Behbahani, F., Ferric Perchlorate: An Efficient Reagent for Regio- and Stereoselective Alcoholysis and Hydrolysis of Epoxides, Synthetic Communications, ۳۰, ۲۹۶۷, ۲۰۰۰.
 • Salehi, P.; Farrokhi, A.; Gholizadeh, M., Oxidative Coupling of Thiols by Pyridinium Chlorochromate in Solution and Solvent Free Condition, Synthetic Communications, ۳۱, ۲۷۷۷, ۲۰۰۱.
 • Khodaei, M.M.; Salehi, P.; Goodarzi, M., γ-Picolinium Chlorochromate (γ-PCC); A New and Efficient Reagent for the Oxidation of Primary and Secondary Alcohols, Synthetic Communications, ۳۱,۱۲۵۳, ۲۰۰۱.
 • Salehi, P.; Khodaei, M.M.; Zolfigol, M.A.; Keyvan, A., Facile Conversion of Alcohols into N-Substituted Amides by Magnesium Hydrogensulfate under Heterogeneous Conditions, Synthetic Communications, ۳۱, ۱۹۴۷, ۲۰۰۱.
 • Khodaei, M.M.; Meybodi, F.A.; Rezai, N.; Salehi, P., Solvent Free Beckmann Rearrangement of Ketoximes by Anhydrous Ferric Chloride, Synthetic Communications, ۳۱, ۲۰۴۷, ۲۰۰۱.
 • Salehi, P.; Firouzabadi, H.; Farrokhi, A.; Gholizadeh, M., Solvent-Free Oxidative Transformations of Alcohols, Oximes, Aldehydes and Cyclic Acetals by Pyridinium Chlorochromate, Synthesis, ۲۲۷۳, ۲۰۰۱.
 • Salehi, P.; Khodaei, M.M.; Goodarzi, M., A New and Efficient Deoximation Method by γ-Picolinium Chlorochromate (γ-PCC), Synthetic Communications, ۳۲, ۱۲۵۹, ۲۰۰۲.
 • Salehi, P.; Khodaei, M.M.; Zolfigol, M.A.; Keyvan, A., Solvent-Free Crossed Aldol Condensation of Ketones with Aromatic Aldehydes by Magnesium Hydrogensulfate, Monatshefte fur Chemie, ۱۳۳, ۱۲۹۱, ۲۰۰۲.
 • Salehi, P.; Khodaei, M.M.; Goodarzi, M., Oxidative Deprotection of Cyclic Acetals and Trimethylsilyl Ethers by γ-Picolinium Chlorochromate, Russian Journal of Organic Chemistry, ۳۸, ۱۶۷۱, ۲۰۰۲.
 • Salehi, P.; Khodaei, M.M.; Zolfigol, M.A.; Sirouszadeh, S., Catalytic Friedel-Crafts Acylation of Alkoxy Benzenes Mediated by Aluminum Hydrogensulfate in Solution and Solvent-Free Conditions, Bulletin of the Chemical Society of Japan, ۷۶, ۱۸۶۳, ۲۰۰۳.
 • Salehi, P.; Khodaei, M.M.; Bahrami, Ghareghani S., Rostamian Mothlagh, A., Iron Perchlorate on Silica Gel as Multi-purpose Reagent for Catalysis of Closure and Rupture of Carbon-Oxygen Bond in Epoxides, Alcohols, and Esters, Russian Journal of Organic Chemistry, ۳۹, ۷۹۴, ۲۰۰۳.
 • Zolfigol, M.A.; Salehi, P.; Mallakpour, S.E.; Torabi, M., 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]Octane-di-N-Oxide-di-Perhydrate/MCln as a Novel Heterogeneous System for the Oxidation of Urazoles Under Mild Conditions, Bulletin of the Chemical Society of Japan, ۷۶, ۱۶۷۳, ۲۰۰۳.
 • Salehi, P.; Khodaei, M.M.; Zolfigol, M.A.; Zeinoldini, Sh., Catalytic Friedel-Crafts Acylation of Alkoxy Benzenes by Ferric Hydrogensulfate, Synthetic Communications, ۳۳, ۱۳۶۷, ۲۰۰۳.
 • Salehi, P.; Dabiri, M.; Zolfigol, M.A.; Bodaghi Fard, M.A., Efficient Synthesis of 3,4-Dihydropyrimidin-2(1H)-ones over Silica Sulfuric Acid as a Reusable Catalyst under Solvent-Free Conditions, Heterocycles, ۶۰, ۲۴۳۵, ۲۰۰۳.
 • Salehi, P.; Khodaei, M.M.; Yazdanipoor, A., Silica Gel Supported γ-Picolinium Chlorochromate; A New and Efficient Reagent for Selective Conversion of Alcohols and Oximes into Carbonyl Compounds under Mild and Non-Aqueous Conditions, Polish Journal of Chemistry, ۷۷, ۱۲۸۱, ۲۰۰۳.
 • Salehi, P.; Khodaei, M.M.; Zolfigol, M.A.; Keyvan, A., Magnesium Hydrogensulfate; A Cheap and Efficient Catalyst for the Conversion of Epoxides into β-Alkoxy Alcohols, Vicinal Diols and Thiiranes, Synthetic Communications, ۳۳, ۳۰۴۱, ۲۰۰۳.
 • Salehi, P.; Dabiri, M.; Zolfigol, M.A.; Bodaghi Fard, M.A., Silica Sulfuric Acid: An Efficient and Reusable Catalyst for the One-pot Synthesis of 3,4-Dihydropyrimidin-2(۱H)-one, Tetrahedron Letters, ۴۴, ۲۸۸۹, ۲۰۰۳.
 • Shaabani, A.; Bazgir, A.; Soleimani, K.; Salehi, P., Solvent Effects in the Oxidation of Sulfides with NaBrO۳/Mg(HSO۴)۲, Synthetic Communications, ۳۳, ۲۹۳۵, ۲۰۰۳.
 • Shirini, F.; Zolfigol, M.A.; Abedini, M.; Salehi, P., Oxidation of Alcohols using (NH۴)۲Cr۲O۴ in the presence of Al(HSO۴)۳ and wet SiO۲, Mendeleev Communications, ۲۶۵, ۲۰۰۳.
 • Shirini, F.; Zolfigol, M.A.; Abedini, M.; Salehi, P., Al(HSO۴)۳ Catalyzed Acetylation and Formylation of Alcohols, Bulletin of the Korean Chemical Society, ۲۴, ۱۶۸۳, ۲۰۰۳.
 • Salehi, P.; Dabiri, M.; Zolfigol, M.A.; Bodaghi Fard, M.A., Silica Sulfuric Acid as an Efficient and Reusable Reagent for Crossed-Aldol Condensation of Ketones with Aromatic Aldehydes under Solvent-Free Conditions, Journal of Brazilian Chemical Society, ۱۵, ۷۷۳, ۲۰۰۴.
 • Salehi, P.; Dabiri, M.; Zolfigol, M.A.; Bodaghi Fard, M.A., Silica Sulfuric Acid; an Efficient Catalyst for the High Yield Synthesis of β-Alkoxy Alcohols and Vicinal-Diols from Epoxides under Heterogeneous Conditions, Phosphorus, Sulfur and Silicon and the Related Elements, ۱۷۹, ۱۱۱۳, ۲۰۰۴.
 • Khodaei, M. M.; Salehi, P.; Zolfigol, M. A.; Sirouszadeh, S., Efficient Synthesis of 3,4-Dihydropyrimidin-2(1H)-ones by Aluminum Hydrogensulfate, Polish Journal of Chemistry, ۷۸, ۳۸۵, ۲۰۰۴.
 • Dabiri, M.; Salehi, P.; Khajavi, M. S.; Mohammadi, A. A.; Microwave-Assisted One-Pot Three Component Synthesis of some New 4(3H)-Quinzolinone Derivatives, Heterocycles, ۶۳, ۱۴۱۷, ۲۰۰۴.
 • Sonboli, A.; Salehi, P.; Yousefzadi, M., Antimicrobial Activity and Chemical Composition of the Essential Oil of Nepeta Crispa from Iran, Zeitschrift fur Naturforschung, ۵۹c, ۶۵۳, ۲۰۰۴.
 • Dabiri, M.; Salehi, P.; Mohammadi, A. A.; Baghbanzadeh, M.; Kozehgiry, G., Montmorillonite K-10 Catalyzed Solvent-Free Synthesis of 2,3-Disubstituted-4(3H)quinazolinones under Microwave Irradiation, Journal of Chemical Research (S), ۵۷۰, ۲۰۰۴.
 • Salehi, P.; Zolfigol, M. A.; Bazzaz Tolami, L., Efficient and Selective Oxidation of Thiols to Disulfides by 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane-di-N-oxide-di-perhydrate under Neutral and Heterogeneous Conditions, Phosphorus, Sulfur and Silicon and the Related Elements, ۱۷۹, ۱۷۷۷, ۲۰۰۴.
 • Khodaei, M. M.; Salehi, P.; Goodarzi, M.; Yazdanipour, A., γ-PCC and γ-PCC-SiO۲ as Efficient Reagents for Oxidation of Thiols to Disulfides, Synthetic Communications, ۳۴, ۳۶۶۱, ۲۰۰۴.
 • Salehi, P.; Khodaei, M. M.; Rostami, A., Alanine/ Chlorochromic Acid/ Silica Gel: An Efficient and Selective Reagent for the Oxidation of Organic Functional Groups, Phosphorus, Sulfur and Silicon and the Related Elements, ۱۷۹, ۲۲۳۵, ۲۰۰۴.
 • Zolfigol, M. A.; Salehi, P.; Shiri, M., An Efficient Procedure for the Preparation of Mono- and Di-bis-indolyl Methanes Catalyzed by Molibdatophosphoric Acid, Phosphorus, Sulfur and Silicon and the Related Elements, ۱۷۹, ۲۲۷۳, ۲۰۰۴.
 • Dabiri, M.; Salehi, P.; Mohammadi, A. A.; Baghbanzadeh, M., One-Pot Synthesis of Mono and Disubstituted (3H)-Quinazolin-4-ones in Dry Media under Microwave Irradiation, Synthetic Communications, ۳۵, ۲۷۹, ۲۰۰۵.
 • Salehi, P.; Dabiri, M.; Zolfigol, M.A.; Baghbanzadeh, M., A Green Approach to the Synthesis of 2,3-Dihydropyrimidin-2(1H)-ones by Uronium Hydrogansulfate under Solvent-free Conditions, Heterocycles, ۶۵, ۱۱۷۷, ۲۰۰۵.
 • Salehi, P.; Dabiri, M.; Zolfigol, M.A.; Baghbanzadeh, M., A Novel Method for One-Pot Three Component Synthesis of 2,3-Dihydroquinazolin-4(1H)-ones, Synlett, ۱۱۵۵, ۲۰۰۵.
 • Salehi, P.; Sefidkon, F.; Bazzaz Tolami, L., Essential Oil Composition of Salvia Xantocheila from Iran, Journal of Essential Oil Research, ۱۷, ۴۴۲, ۲۰۰۵.
 • Dabiri, M.; Salehi, P.; Otokesh, S.; Baghbanzadeh, M., Efficient Synthesis of Mono- and Disubstituted 2,3-Dihydorquinazolin-4(1H)-ones Using KAl(SO۴)۲.۱۲H۲O as a Reusable Catalyst in Water and Ethanol, Tetrahedron Letters, ۴۶, ۶۱۲۳, ۲۰۰۵.
 • Salehi, P.; Sefidkon, F.; Bazzaz Tolami, L., Sonboli, A., Essential Oil Composition of Salvia Palaestina from Iran, Flavour and Fragrance Journal, ۲۰, ۵۲۵, ۲۰۰۵.
 • Sonboli, A.; Salehi, P.; Nejad Ebrahimi, S., Essential Oil Composition and Antibacterial Activity of the Leaves of Stachys Schtschegleevii from Iran, Chemsitry of Natural Compounds, ۴۱, ۱۷۱, ۲۰۰۵.
 • Salehi, P.; Dabiri, M.; Zolfigol, M.A.; Baghbanzadeh, M., A new approach to the facile Synthesis of mono- and disubstituted quinazolin-4(3H)-ones under solvent-free conditions, Tetrahedron Letters, ۴۶, ۷۰۵۱, ۲۰۰۵.
 • Salehi, P.; Sonboli, A.; Eftekhar, F.; Nejad-Ebrahimi, S.; Yousefzadi, M., Essential Oil Composition, Antibacterial and Antioxidant Activity of the Oil and Various Extracts of Ziziphora clinopodioides Rigida (Boiss.) Rech. f. from Iran, Biological and Pharmaceutical Bulletin, ۲۸, ۱۸۹۲, ۲۰۰۵.
 • Sonboli, A.; Salehi, P.; Kanani, M.R.; Nejad Ebrahimi, S., Antibacterial and Antioxidant Activity and Essential oil Composition of Grammosciadium scabridum from Iran, Zeitschrift fur Naturforschung, ۶۰c, ۵۳۴, ۲۰۰۵.
 • Fakhari, A.R.; Salehi, P.; Heydari, R.; Nejad-Ebrahimi, S.; Haddad, P. R., Hydrodistillation-headspace Solvent Microextraction: a New Method for Analysis of the Essential Oil Components of Lavandula angustifolia , Journal of Chromatography A, ۱۰۹۸, ۱۴, ۲۰۰۵.
 • Gholami, M.; Azizi, A.; Salehi, P., Variations in Essential Oil Components in Cultivated and Regenerated Artemisia Absinthium L., Asian Journal of Chemistry, ۱۷, ۲۲۲۹, ۲۰۰۵.
 • Eftekhar, F.; Yousefzadi, M.; Azizian, D.; Sonboli, A.; Salehi, P., Essential Oil Composition and Antimicrobial Acitvity of Diplotaenia damavandica, Zeitschrift fur Naturforschung, ۶۰c, ۸۲۱, ۲۰۰۵.
 • Sonboli, A.; Salehi, P.; Allahyari, L., Essential Oil Composition of Nepeta involucrata from Iran, Chemsitry of Natural Compounds, ۴۱, ۶۸۳, ۲۰۰۵.
 • Baghbanzadeh, M.; Salehi, P.; Dabiri, M.; Zolfigol, M.A., Water- Accelerated Synthesis of Novel bis-2,3-Dihydroquinazolin-4(1H)-one Derivatives, Synthesis, ۳۴۴, ۲۰۰۶.
 • Salehi, P.; Dabiri, M.; Khosropour, A. R.; Roozbehniya, P., Diammonium Hydrogen Phosphate: A Versatile and Inexpensive Reagent for One-Pot Synthesis of Dihydropyrimidinones, Quinazolinones and Azalactones under Solvent-Free Conditions, Journal of the Iranian Chemical Society, ۳, ۹۸, ۲۰۰۶.
 • Salehi, P.; Dabiri, M.; Zolfigol, M.A.; Otookesh, S.; Baghbanzadeh, M., Selective Synthesis of 2-Aryl-1-arylmethyl-1H-۱,۳-benzimidazoles in Water at Ambient Temperature, Tetrahedron Letters, ۴۷, ۲۵۵۷, ۲۰۰۶.
 • Zolfigol, M.A.; Salehi, P.; Safaiee, M., An Efficient and Eco-Friendly Procedure for the Synthesis of Hantszch Ethyl 1,4-Dihydro-2,6-Dimethylpyridine-3,5-Dicarboxylates under Mild and Green Conditions, Letters in Organic Chemistry, ۳, ۱۵۳, ۲۰۰۶.
 • Mirjalili, M. H.; Salehi, P.; Naghdi Badi, H. A.; Sonboli, A., Volatile Constituents of the Flowerheads of Three Echinacea Cultivated in Iran, Flavour and Fragrance Journal, ۲۱, ۳۵۵, ۲۰۰۶.
 • Salehi, P.; Sefidkon, F.; Nejad Ebrahimi, S. Essential Oil Composition of Stenotaenia Nudicaulis from Iran, Journal of Essential Oil Research, ۱۸, ۱۶۲, ۲۰۰۶.
 • Salehi, P.; Sonboli, A.; Mohammadi, F., Composition and Antimicrobial Activity of the Essential Oil of Dicyclophora persica from Iran, Zeitschrift fur Naturforschung, ۶۱c, ۳۱۵, ۲۰۰۶.
 • Mirjalili, M. H.; Salehi, P.; Sonboli, A.; Mohammadi Vala, M., Essential Oil Variation of Salvia Officinalis Aerial Parts During Its Phenological Cycle, Chemsitry of Natural Compounds, ۴۲, ۱۹,
 • Zolfigol, M. A.; Salehi, P.; Ghaderi, A.; Shiri, M.; Tanbakouchian, Z., An Eco-Friendly Procedure for the Synthesis of Polysubstituted Quinolines under Aqueous Media, Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, ۲۵۹, ۲۵۳, ۲۰۰۶.
 • Salehi, P.; Dabiri, M.; Baghbanzadeh, M.; Bahramnejad, M., One-Pot, Three-Component Synthesis of 2,3-Dihydro-4(1H)-quinazolinones by Montmorillonite K-10 as an Efficient and Reusable Catalyst, Synthetic Communications, ۳۶, ۲۲۸۷, ۲۰۰۶.
 • Zolfigol, M. A.; Salehi, P., Comment on Paper Entitled: “Silica Sulfate as a Recyclabe and Efficient Catalyst for Beckmann Rearrangement under Microwave Irradiation”, Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, ۲۵۶, ۳۴۶, ۲۰۰۶.
 • Dabiri, M.; Salehi, P.; Baghbanzadeh, M.; Bahramnejad, M., A Facile Procedure for the One-Pot Synthesis of Unsymmetrical 2,5-Disubstituted 1,3,4-Oxadioles, Tetrahedron Letters, ۴۷, ۶۹۸۳, ۲۰۰۶.
 • Khodaei, M. M.; Salehi, P.; Yazdanipoor, A.; Mirjalili, B. F., Oxidative Deprotection of Acetals and Trimethylsilylethers by g-PCC-SiO۲, Journal of the Chinese Chemical Society, ۵۳, ۸۸۱, ۲۰۰۶.
 • Salehi, P.; Zolfigol, M. A.; Shirini, F.; Baghbanzadeh, M., Silica Sulfuric Acid and Silica Chloride as Efficient Reagents for Organic Reactions (Review Article), Current Organic Chemistry, ۱۰, ۲۱۷۱, ۲۰۰۶.
 • Habibi, Z.; Salehi, P.; Yousefi, M.; Hejazi, Y.; Laleh, A.; Mozaffarian, V.; Masoudi, S.; Rustaiyan, A., Chemical Composition and Antimicrobial Activity of the Essential Oils of Ferula latisecta and Mozaffariania insignis from Iran, Chemsitry of Natural Compounds, ۴۲, ۶۸۹,
 • Balalaie, S.; Bararjanian, M.; Hekman, S.; Salehi, P., Novel, Efficient, and Green Procedure for the Knoevenagel Condensation Catalyzed by Diammonium Hydrogen Phosphate in Water, Synthetic Communications, ۳۶, ۲۵۴۹, ۲۰۰۶.
 • Zolfigol, M. A.; Salehi, P.; Shiri, M.; Tanbakouchian, Z., A New Catalytic Method for the Preparation of Bis-indolyl and Tris-indolyl Methanes in Aqueous Media, Catalysis Communications, ۸, ۱۷۳, ۲۰۰۷.
 • Salehi, P.; Ashghari, B.; Mohammadi, F., Hydrodistillation-headspace solvent microextraction (HD-HSME); an efficient method for the seed essential oil analysis of Foeniculum vulgare, Chromatographia, ۶۵, ۱۱۹, ۲۰۰۷.
 • Zolfigol, M. A.; Salehi, P.; Ghaderi, A.; Shiri, M., A Catalytic and Green Procedure for Friedlander Quinoline Synthesis in Aqueous Media, Catalysis Communications, ۸, ۱۲۱۴, ۲۰۰۷.
 • Darviche, F.; Balalaie, S.; Chadegani, F.; Salehi, P., Diammonium Hydrogen Phosphate as a Neutral and Efficient Catalyst for Synthesis of 1,8-Dioxo-octahydroxanthene Derivatives in Aqueous Media, Synthetic Communications, ۳۷, ۱۰۵۹, ۲۰۰۷.
 • Salehi, P.; Sonboli, A.; Fakhari, A. R.; Sefidkon, F.; Dayeni, M.; Cheraghi, B., Narcotic Alkaloids of Four Papaver Species from Iran, Zeitschrift fur Naturforschung, ۶۲c, ۱۶, ۲۰۰۷.
 • Kolvari, E.; Ghorbani-Choghamarani, A.; Salehi, P.; Shirini, F.; Zolfigol, M. A., Application of N-Halo Reagents in Organic Synthesis, Journal of the Iranian Chemical Society, ۴, ۱۲۶, ۲۰۰۷ (Review Article).
 • Dabiri, M., Salehi, P.; Baghbanzadeh, M.; Vakilzadeh, Y.; Kiani, S., Diammonium Hydrogen Phosphate as an Efficient and Inexpensive Catalyst for the Synthesis of Bis(indolyl)methanes under Solvent-Free Conditions, Monatshefte fur Chemie, ۱۳۸, ۵۹۵, ۲۰۰۷.
 • Dabiri, M.; Salehi, P.; Zolfigol, M. A.; Baghbanzadeh, M., Silica Sulfuric Acid as an Efficient and Reusable Catalyst for the Pechmann Synthesis of Coumarins under Solvent-Free Conditions, Heterocycles, ۷۱, ۶۷۷, ۲۰۰۷.
 • Habibi, Z.; Salehi, P.; Zolfigol, M. A.; Yousefi, M., A Novel One-Pot Synthesis of Unsymmetrical Acyclic Imides, Synlett, ۸۱۲, ۲۰۰۷.
 • Balalaie, S.; Bararjanian, M.; Sheikh-Ahmadi, M.; Hekmat, S.; Salehi, P., Diammonium Hydrogen Phosphate: An Efficient and Versatile Catalyst for the One-pot Synthesis of Tetrahydrobenzo[b]pyran Derivatives in Aqueous Media, Synthetic Communications, ۳۷, ۱۰۹۷, ۲۰۰۷.
 • Dabiri, M.; Salehi, P.; Baghbanzadeh, M.; Zolfigol, M. A.; Bahramnejad, M., Silica Sulfuric Acid: An Efficient and Versatile Acidic Catalyst for the Rapid and Ecofriendly Synthesis of 1,3,4-Oxadiazoles at Ambient Temperature, Synthetic Communications, ۳۷, ۱۲۰۱, ۲۰۰۷.
 • Salehi, P.; Sonboli, A.; Fathi, F., Essential Oil Composition and Antimicrobial Activity of Salvia lachnocalyx Hedge from Iran, International Journal of Essential Oil Therapeutics, ۱, ۴۵, ۲۰۰۷.
 • Zolfigol, M. A.; Salehi, P.; Ghaderi, A.; Shiri, M., Iodine Catalyzed Friedlander Quinoline Synthesis under Solvent-Free Conditions, Journal of Chinese Chemical Society, ۵۴, ۲۶۷, ۲۰۰۷.
 • Salehi, P.; Fakhari, A. R.; Nejad Ebrahimi, S.; Heydari, R., Rapid Essential Oil Screening of Rosmarinus officinalis L. by Hydrodistillation- Headspace Solvent Microextraction, Flavour and Fragrance Journal, ۲۲, ۲۸۰, ۲۰۰۷.
 • Sonboli, A.; Salehi, P.; Mohammadi Vala, M., Essential Oil Analysis of Fuernrohria setifolia C. Koch from Iran, Journal of Essential Oil Research, ۱۹, ۴۷, ۲۰۰۷.
 • Dabiri, M.; Salehi, P.; Baghbanzadeh, M., Ionic Liquid Promoted Eco-Friendly and Efficient Synthesis of 2,3-Dihydroquinazolin-4(1H)-ones, Monatshefte fur Chemie, ۱۳۸, ۱۱۹۱, ۲۰۰۷.
 • Mirjalili, M. H.; Salehi, P.; Sonboli, A.; Mohammadi Vala, M. Essential oil composition of feverfew ( Tanacetum parthenium ) in wild and cultivated populations from Iran, Chemsitry of Natural Compounds, ۴۳, ۲۱۸,
 • Zolfigol, M. A.; Salehi, P.; Ghorbani Choghamarani, A.; Safaiee, M.; Shahamirian, M., Silica Chromate as a Novel Oxidizing Agent for the Oxidation of 1,4-Dihydropyridines, Synthetic Communications, ۳۷, ۱۸۱۷, ۲۰۰۷.
 • Dabiri, M.; Salehi, P.; Baghbanzadeh, M.; Bahramnejad, M., Alum (KAl(SO4)2.12H2O): An Efficient and Inexpensive Catalyst for the One-pot Synthesis of 1,3,4-Oxadiazoles under Solvent-free Conditioins, Monatshefte fur Chemie, ۱۳۸, ۱۲۵۳, ۲۰۰۷.
 • Dabiri, M.; Salehi, P.; Baghbanzadeh, M.; Shakouri, M.; Otokesh, S.; Ekrami, T.; Doosti, R., Efficient and Eco-Friendly Synthesis of Dihydropyrimidinones, Bis(indolyl)methanes, and N-Alkyl and N-Arylimides in Ionic Liquids, Journal of the Iranian Chemical Society, ۴, ۳۹۳,
 • Salehi, P.; Sonboli, A.; Allahyari, L., Antibacterial and Antioxidant Properties of the Essential Oil and Various Extracts of Nepeta ispahanica from Iran, Journal of Essential Oil Bearing Plants, ۱۰, ۳۲۴, ۲۰۰۷.
 • Zolfigol, M. A.; Salehi, P.; Khorramabadi-Zad, A.; Shayegh, M., Iodine-catalyzed Synthesis of Novel Hantzsch N-Hydroxyethyl 1,4-Dihydropyridines under Mild Conditions, Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, ۲۶۱, ۸۸, ۲۰۰۷.
 • Habibi, Z.; Yousefi, M.; Aghaie, H. R.; Salehi, P.; Masoudi, S.; Rustaiyan, A., Chemical composition of essential oil of Salvia persepolitana Boiss. and Salvia rhytidea Benth. from Iran, Journal of Essential Oil Research, ۲۰, ۱, ۲۰۰۸.
 • Shirini, F.; Zolfigol, M. A.; Salehi, P.; Abedini, M., Application of Some Metal Hydrogensulfates in Organic Transformations (Review Article), Current Organic Chemistry, ۱۲, ۱۸۳, ۲۰۰۸.
 • Dabiri, M.; Salehi, P.; Baghbanzadeh, M.; Zolfigol, M. A.; Agheb, M.; Heydari, S., Silica sulfuric acid: An efficient reusable heterogeneous catalyst for the synthesis of 2,3-dihydroquinazolin-4(1H)-ones in water and under solvent-free conditions, Catalysis Communications, ۹, ۷۸۵, ۲۰۰۸.
 • Zolfigol, M.A.; Salehi, P.; Shiri, M.; Faal Rastegar, T.; Ghaderi, A., Silica sulfuric acid as an efficient catalyst for the friedländer quinoline synthesis from simple ketones and ortho-aminoaryl ketones under microwave irradiation, Journal of the Iranian Chemical Society, ۵, ۴۹۰,
 • Salehi, P.; Sonboli, A.; Dayeni, M.; Eftekhar, F.; Yousefzadi, M., Chemical Composition of Essential Oils of Salvia limbata from Two Different Regions in Iran and Their Biological Activities, Chemsitry of Natural Compounds, ۴۴, ۱۰۲,
 • Salehi, P.; Mohammadi, F.; Asghari, B., Seed Essential Oil Analysis of Bonium persicum by Hydrodistillation- Headspace Solvent Microextraction, Chemsitry of Natural Compounds, ۴۴, ۱۱۱,
 • Dabiri, M.; Salehi, P.; Baghbanzadeh, M.; Nikcheh, M. S., A new and efficient one-pot procedure for the synthesis of 2-styrylquinolines, Tetrahedron Letters, ۴۹, ۵۳۶۶, ۲۰۰۸.
 • Dabiri, M.; Salehi, P., Kozehgary, G., Heydari, S.; Heydari, A., Esfandyari, M., Enantioselective addition of diethylzinc to aromatic aldehydes catalyzed by 14-hydroxylsubstituted morphinans, Tetrahedron; Asymmetry, ۱۹, ۱۹۷۰, ۲۰۰۸.
 • Ghorbani-Choghamarani; A., Zolfigol, M.A.; Salehi, P.; Ghaemi, E.; Madrakian, E.; Nasr-Isfahani, H.; Shahamirian, M., An efficient procedure for the synthesis of hantzsch 1,4-dihydropyridines under mild conditions, Acta Chimica Slovenica, ۵۵, ۶۴۵, ۲۰۰۸.
 • Salehi, P.; Asghari, B.; Mohammadi, F., Removal of heavy metals from aqueous solutions by Cercis siliquastrum, Journal of the Iranian Chemical Society, ۵, S80, ۲۰۰۸.
 • Zolfigol, M.A.; Salehi, P.; Shiri, M.; Sayadi, A.; Abdoli, A.; Keypour, H.; Rezaeivala, M.; Kolvari, E., A simple and efficient route for the synthesis of di and tri(bis(indolyl) methanes) as new triarylmethanes, Molecular Diversity, ۱۲, ۲۰۳, ۲۰۰۸.
 • Dabiri, M.; Salehi, P.; Baghbanzadeh, M.; Nikcheh, M. S., Water- Accelerated Selective Synthesis of 1,2-Disubstituted Benzimidazoles at Room Temperature Catalyzed by Bronsted Acidic Ionic Liquid, Synthetic Communications, ۳۸, ۴۲۷۲, ۲۰۰۸.
 • Salehi, P., Dabiri, M.; Kozehgary, G.; Heydari, S., Enantioselective Addition of Diethylzinc to Aromatic Aldehydes Catalyzed by Pyrolidine and Piperidine β-Amino Alcohols, Synthetic Communications, ۳۹, ۲۵۷۵, ۲۰۰۹.
 • Dabiri, M.; Salehi, P.; Heydari, S.; Kozehgary, G., Enantioselective Diethylzinc Addition to Aromatic Aldehydes Catalyzed by Novel Ti(IV) Complex of Three-Dentate Chiral Sulfonamide Ligands, Synthetic Communications, ۳۹, ۴۳۵۰, ۲۰۰۹.
 • Salehi, P., Dabiri, M.; Kozehgary, G.; Baghbanzadeh, M., An Efficient Method for Catalytic Enantiselective Addition of Diethylzinc to Aryl Aldehydes by a C۲-Symmetric Chiral Imino Alcohol, Tetrahedron; Asymmetry, ۲۰, ۲۶۰۹, ۲۰۰۹ (Highlighted by SYNFACTS, ۲۰۳, ۲۰۱۰).
 • Dabiri, M.; Salehi, P.; Bahramnejad, M., Eco-Friendly and Efficient One-Pot Procedure for the Synthesis of Quinazoline Derivatives Catalyzed by an Acidic Ionic Liquid Under Aerobic Oxidation Conditions, Synthetic Communications, ۴۰, ۳۲۱۴, ۲۰۱۰.
 • Salehi, P., Dabiri, M.; Kozehgary, G., Enantioselective Addition of Diethylzinc to Aryl Aldehydes Catalyzed by Novel Chiral Imino Alcohol Ligands, Journal of the Iranian Chemical Society, ۷, ۱۰۰, ۲۰۱۰.
 • Hadian, J., Ebrahimi, S. N., Salehi, P., Variability of Morphological and Phytochemical Characteristics Among Satureja hortensis Accessions of Iran,  Industrial Crops and Products, ۳۲, ۶۲, ۲۰۱۰.
 • Dabiri, M.; Salehi, P.; Bahramnejad, M., Alizadeh, M., A practical and versatile approach toward a one-pot synthesis of 2,3-disubstituted 4(3 H)-quinazolinones,  Monatshefte fur Chemie, ۱۴۱, ۸۷۷, ۲۰۱۰.
 • Dabiri, M.; Salehi, P.; Bahramnejad, M., Sherafat, F., Synthesis of Diheterocyclic Compounds Based on Triazolyl Methoxy Phenylquinazolines via a One-Pot Four-Component-Click Reaction, Journal of Combinatorial Chemistry, ۱۲, ۶۳۸, ۲۰۱۰.
 • Salehi, P.; Asghari, B.; Mohammadi, F., Biosorption of Ni(II), Cu(II) and Pb(II) by Punica granatum from Aqueous Solutions, Journal of Water Resource and Protection, ۲, ۷۰۱, ۲۰۱۰.
 • Mirjalili, M. H.; Salehi, P.; Sonboli, A. ; Hadian, J. ; Ebrahimi, S. N.; Yousefzadi, M., The Composition and Antibacterial Activity of the Essential Oil of Levisticum officinale Koch Flowers and Fruits at Different Developmental Stages, Journal of Serbian Chemical Society, ۷۵, ۱۶۶۱, ۲۰۱۰.
 • Mallakpour, S.; Rafiemanzelat, F.; Zolfigol, M.A.; Salehi, P.; Yang, D.Y., Synthesis, characterization, and properties of co-poly(ether-urethane-urea)s containing lariat cryptand 22: Li+ harvesting polymers, Polymer Bulletin, ۶۷, ۵۵۳, ۲۰۱۱.
 • Salehi, P.; Dashti, Y.; Mazraati Tajabadi, F.; Sefidkon, F.; Rabei, R., Structural and compositional characteristics of a sulfated galactan from the red alga Gracilariopsis persica, Carbohydrate Polymers, ۸۳, ۱۵۷۰, ۲۰۱۱.
 • Salehi, P., Dabiri, M.; Koohshari M.; Movahed, S. K.; Bararjanian, M., One Pot Synthesis of 1,2,3-Triazole Linked Dihydropyrimidinones via Huisgen 1,3-Dipolar/ Biginelli Cycloaddition, Molecular Diversity, ۱۵, ۸۳۳, ۲۰۱۱.
 • Torkian, L.; Salehi, P.; Dabiri, M.; Kharrazi, S., Synthesis and Catalytic Applications of Sulfonic Acid Group-Functionalized Nano- and Microsilica Structures, Synthetic Communications, ۴۱, ۲۱۱۵, ۲۰۱۱.
 • Torkian, L.; Dabiri, M.; Salehi, P.; Bararjanian, M., An Efficient One-Pot, Four-Component Synthesis of {[(1H-۱,۲,۳-Triazol-4-yl) methoxy]phenyl}-1H-pyrazolo[1,2-b]phthalazine-5,10-dione Derivatives, Helvetica Chimica Acta, ۹۴, ۱۴۱۶, ۲۰۱۱.
 • Hosseini, N.; Nejad Ebrahimi, S.; Salehi, P.; Asghari, B.; Ahmadi, M., Simultaneous Determination of Atropine and Scopolamine in Different Parts of Hyoscyamus arachnoideus Pojark plants by High-Performance Liquid Chromatography (HPLC), Journal of Medicinal Plants Research, ۵, ۳۵۵۲, ۲۰۱۱.
 • MaGee, D. I.; Dabiri, M.; Salehi, P.; Torkian, L., Highly Efficient One-pot Three-component Mannich Reaction Catalyzed by ZnO-Nanoparticles in Water, Arkivoc, ۱۵۶, ۲۰۱۱.
 • Dabiri, M., Salehi, P., Bahramnejad, M., Baghbanzadeh, M., Ecofriendly and Efficient Procedure for Hetero-Michael Addition Reactions with an Acidic Ionic Liquid as Catalyst and Reaction Medium, Monatshefte fur Chemie, ۱۴۳, ۱۰۹, ۲۰۱۲.
 • Dastan, D.; Salehi, P.; Reza Gohari, A.; Zimmermann, S.; Kaiser, M.; Hamburger, M.; Khavasi, H. R., Nejad Ebrahimi, S., Disesquiterpene and Sesquiterpene Coumarins from Ferula pseudalliacea, and Determination of Their Absolute Configurations, Phytochemistry, ۷۸, ۱۷۰, ۲۰۱۲.
 • Koohshari, M.; Dabiri, M.; Salehi, P.; Bahramnejad, M., Multicomponent Synthesis of 1,2,3-Triazol-4-yl-methylthio-3-arylquinazolin-4(3H)-one Derivatives, Synthetic Communications, ۴۲, ۲۴۱۵, ۲۰۱۲.
 • Salehi, P.; Sonboli, A.; Khaligh, P.; Mirzajani, F., Essential Oil Composition and Antioxidant Activity of Different Extracts of Nepeta betonicifolia A. Mey. and Nepeta saccharata Bunge, Natural Product Research, ۲۶, ۷۳۶, ۲۰۱۲.
 • Kaboudin, B.; Moradi, K.; Safaei, E.; Dehghan, H.; Salehi, P., A Proline Based Aminophosphinic Acid Ligand and Its Vanadyl Complex: Synthesis, Characterization and In vitro Inhibitory Effect on α-Amylase and α-Glucosidase, Phosphorus, Sulfur and Silicon and the Related Elements, ۱۸۷, ۱۵۲۱, ۲۰۱۲.
 • Dabiri, M.; Salehi, P.; Bahramnejad, M.; Sherafat, F.; Bararjanian, M., Facile and highly efficient procedure for the synthesis of triazolyl methoxyphenyl 1,8-dioxo-decahydroacridines via one-pot, pseudo-five-component reaction, Synthetic Communications, ۴۲, ۳۱۱۷, ۲۰۱۲.
 • Salehi, P., MaGee, D.I.; Dabiri, M.; Torkian, L.; Donahue, J., Combining click-multicomponent reaction: One-pot synthesis of triazolyl methoxy-phenyl indazolo[2,1-b]phthalazine-trione derivatives Molecular Diversity, ۱۶, ۲۳۱, ۲۰۱۲.
 • MaGee, D.I.; Salehi, P.; Dabiri, M.; Bahramnejad, M., Efficient one-pot, four-component synthesis of 1,2,3-triazole-linked tetrahydrobenzo
  [b]pyrans, Synthetic Communications, ۴۳, ۴۸۶, ۲۰۱۳.
 • Moridi, M.; Nejad Ebrahimi, S.; Salehi, P.; Bahadori, M. B.; Sonboli, A.; Khavasi, H. R.; Zimmermann, S.; Kaiser, M.; Hamburger, M., Antitrypanosomal Triterpenoid with an ε-Lactone E-ring form Salvia Urmiensis, Journal of Natural Products, ۷۶, ۱۸۰۶, ۲۰۱۳.
 • Salehi, P.; Asghari, B.; Esmaeili, M. A.; Dehghan, H.; Ghazi, I., α-Glucosidase and α-Amylase Inhibitory Effect and Antioxidant Activity of Ten Plant Extracts Traditionally Used in Iran for Diabetes, Journal of Medicinal Plants Research, ۷, ۲۵۷, ۲۰۱۳.
 • Salehi, P.; Sonboli, A.; Eslambolchi Moghadam, S., Essential Oil Composition and Antioxidant Activity of Salvia Staminea Extracts, Journal of Essential Oil Bearing Plants, ۱۶, ۵۸۲, ۲۰۱۳.
 • Dabiri, M.; Salehi, P.; Koohshari, M; Hajizadeh, Z.; MaGee, D.I., An efficient synthesis of tetrahydropyrazolopyridine derivatives by a one-pot tandem multi-component reaction in a green media, Arkivoc, ۲۰۴, ۲۰۱۴.
 • Ayyari, M.; Salehi, P.; Nejad Ebrahimi, S.; Zimmermann, S.; Portmann, L.; Krauth-Siegel, R. L.; Kaiser, M.; Brun, R.; Rezadoost, H.; Rezazadeh, S.; Hamburger, M., Antitrypanosomal isothiocyanate and thiocarbamate glycosides from Moringa peregrine, Planta Medica, ۸۰, ۸۶, ۲۰۱۴.
 • Mohebbi, M.; Salehi, P.; Bararjanian, M.; Aliahmadi, A.; Safavi-Sohi, R.; Ghasemi, J. B., Synthesis, Antibacterial Activity and CoMFA Study of New 1,2,3-Triazolyl 7-Carboxamidodeacetoxy Cephalosporanic Acid Derivatives, Medicinal Chemistry Research, Accepted.
 • Salehi, P.; Ayyari, M.; Bararjanian, M.; Nejad Ebrahimi, S.; Aliahmadi, A., Synthesis, Antibacterial and Antioxidant Activity of Novel 2,3-Dihydroquinazolin-4(1H)-one Derivatives of Dehydroabietylamine Diterpene, Jouranl of the Iranian Chemical Society, ۲۰۱۴, in press.
 • Koohshari, M.; Dabiri, M.; Salehi, P., Catalyst-free domino reaction in water/ethanol: An efficient, regio- and chemoselective one-pot multi-component synthesis of pyranopyrazole derivatives, RSC Advances, ۴, ۱۰۶۶۹, ۲۰۱۴.
 • Dastan, D.; Salehi, P.; Ghanati, F.; Goohari, A. R.; Maroofi, H.; Alnajar, N., Phytotoxicity and Cytotoxicity of Disesquiterpene and Sesquiterpene Coumarins from Ferula pseudalliacea, Industrial Crops and Products, ۵۵, ۴۳, ۲۰۱۴.
 • Dabiri, M.; Salehi, P.; Bahramnejad, M.; Koohshari, M.; Aliahmadi, A., One-Pot Synthesis of (1,2,3-Triazolyl)methyl 3,4-Dihydro-2-oxo-1H-pyrimidine-5-carboxylates as Potentially Active Antimicrobial Agents, Helvetica Chimica Acta, ۹۷, ۳۷۵, ۲۰۱۴.
 • Salehi, P.; Mazraati Tajabadi, F.; Younesi, H.; Dashti, Y., Optimization of Lead and Nickel Biosorption by Cystoseira trinodis (Brown Algae) Using Response Surface Methodology, Clean- Soil, Air, Water, ۴۲, ۲۴۳, ۲۰۱۴.

 

 

 

  ط– مقالات ارائه شده در همایشهای علمی

 • حبیب فیروزآبادی، مینو صدیقی، پیمان صالحی، علیرضا سرداریان، اکسیداسیون ترکیبات مختلف آلی توسط تتراپیریدین سیلور(II) پراکسی دی سولفات، پنجمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران، دانشگاه علم وصنعت ایران، شهریور ۱۳۶۹ (سخنرانی).
 • حـبیب فیروزآبادی، پیمــان صــالحی، تتـراکـیس (پیـریـدین) سیلور(II) پراکسی دی سولفات: واکنشگری برای تبدیلات اکسایشی، دومین سمینار تخصصی شیمی آلی ایران، دانشگاه مازندران، خرداد ۱۳۷۱ (سخنرانی).
 • ناصر ایران پور، پیمان صالحی، بازشدن نوکلئوفیلی حلقه اپوکسیدها توسط یونهای Cl,Br,NO۳ کاتالیز شده توسط سریک آمونیوم نیترات، نهمین کنگره شیمی و مهندسی شیــمی ایــران، سـازمــان پــژوهشهای علمی و صنعتی ایــران، مجــتمع عصــرانقلاب، شهریور ۱۳۷۳ (سخنرانی).
 • ناصر ایران پور، فؤاد کاظمی، پیمان صالحی، سنتز کاتالیتیکی هالو هیدرین و تایران از اپوکسیدها با استفاده از Ce(IV) به عنوان کاتالیست انتقال دهنده تک الکترونی، یازدهمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران، دانشگاه تربیت معلم تهران، شهریور۱۳۷۵.
 • پیمان صالحی، فرحناز کارگر بهبهانی، الکولیز انتخابی الکلها و اترهای آلیلیک، و بنزیلیک نوع دوم و سوم کاتالیز شده توسط آهن (III) ، ششمین سمینار تخصصی شیمی آلی ایران، دانشگاه تبریز، مرداد ۱۳۷۶ (سخنرانی).
 • پیمان صالحی، ‌فرحناز کارگر بهبهانی، آقا مراد رستمیان، بازشدن نوکلئوفیلی فضا و جهت گزین حلقه اپوکسیدها بوسیله آب و الکلهای آلیفاتیک کاتالیز شده توسط فریک پرکلرات، دومین کنگره بین المللی و دوازدهمین کنگره ملی شیمی و مهندسی شیمی ایران، دانشگاه شهید باهنر کرمان،‌ شهریور ۱۳۷۶ (سخنرانی).
 • حبیب فیروزآبادی، پیمان صالحی، افسانه فرخی، مصطفی قلی زاده، جفت شدن تیولها توسط پیریدینیوم کلروکرومات درغیاب حلال، سیزدهمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران، دانشگاه تربیت مدرس، بهمن ۱۳۷۷(پوستر).
 • نسرین رضائی، فرحت السادات میبدی، پیمان صالحی، محافظت الکلها و فنلها با دی هیدروپیران و تتراهیدرو پیرانیل زدائی توسط مقادیر ناچیز از ZrCl۴ ، سیزدهمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران، دانشگاه تربیت مدرس، بهمن ۱۳۷۷ (پوستر).
 • پیمان صالحی، آقا مراد رستمیان، سیلیکاژل حامل فریک پرکلرات: یک معرف جدید و کارآمد برای سنتز یک مرحله ای آمیدها از الکلهای بنزیلیک، هفــتمین کــنفرانس شیمی آلی ایران، دانشگاه تهران، شهریور۱۳۷۸(سخنرانی).
 • محمد مهدی خدائی، پیمان صالحی، مریم گودرزی، γ– پیکولینیوم کلروکرومات: یک معرف جدید و کارآمد برای اکسیداسیون الکلها، هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران، دانشگاه تهران، شهریور ۱۳۷۸( پوستر).
 • پیمان صالحی، محمد مهدی خدائی، محمد علی زلفی گل، افسانه کیوان، تبدیل آسان الکلها به آمیدهای N ـ استخلافی توسط منیزیوم هیدروژن سولفات، هشتمین سمینار تخصصی شیمی آلی ایران، دانشگاه کاشان، اردیبهشت ۱۳۷۹ (سخنرانی).
 • محمد مهدی خدائی، فرحت السادات میبدی، نسرین رضائی، پیمان صالحی، نوآرائی بکمن کتوکسیمها توسط کلرور آهن (III) در غیاب حلال، هشتمین سمینار تخصصی شیمی آلی ایران، دانشگاه کاشان اردیبهشت ۱۳۷۹ ( پوستر).
 • محمد مهدی خدائی، پیمان صالحی، مریم گودرزی، محافظت زدائی اکسایشی استالهای حلقوی واکسیمها توسط γ– پیکولینیوم کلروکرومات، هشتمین سمینار تخصصی شیمی آلی ایران، دانشگاه کاشان، اردیبهشت ۱۳۷۹ ( پوستر).
 • پیمان صالحی، محمد مهدی خدائی، محمد علی زلفی گل، افسانه کیوان، کاربردهای جدید منیزیوم هیدروژن سولفات در سنتز ترکیبات آلی، نهمین سمینار تخصصی شیمی آلی ایران، دانشگاه امام حسین(ع)، مهر ۱۳۸۰ (سخنرانی).
 • حبیب فیروزآبادی، پیمان صالحی، افسانه فرخی، مصطفی قلی زاده، اکسیداسیون الکلها، اکسیمها، آلدئیدها و استالهای حلقوی توسط پیریدینیوم کلروکرومات در غیاب حلال، نهمین سمینار تخصصی شیمی آلی ایران، دانشگاه امام حسین(ع)، مهر ۱۳۸۰ (پوستر).
 • پیمان صالحی، محمد مهدی خدائی، سیروس بهرامی قره قانی، سیلیکاژل حامل فریک پرکلرات: کاتالیزوری کارآمد برای سنتز یک مرحله ای استرها، نهمین سمینار تخصصی شیمی آلی ایران، دانشگاه امام حسین(ع)، مهر ۱۳۸۰ (پوستر).
 • محمد مهدی خدائی، پیمان صالحی، امین رستمی، اکسایش انتخابی سولفیدها توسط مشتقات جدید از اسیدهای آمینه فعال نوری، نهمین سمینار تخصصی شیمی آلی ایران، دانشگاه امام حسین(ع)، مهر ۱۳۸۰ (پوستر).
 • محمد مهدی خدائی، پیمان صالحی، محمد علی زلفی گل، شاهپور زین الدینی، واکنشهای آسیلاسیون فریدل ـ کرافتس در حضور فریک هیدروژن سولفات، نهمین سمینار تخصصی شیمی آلی ایران، دانشگاه امام حسین(ع)، مهر ۱۳۸۰ (پوستر).
 • پیمان صالحی، محمد مهدی خدائی، مریم گودرزی، یک روش ملایم و انتخابی یرای اکسیم زدائی توسط γ– پیکولینیوم کلروکرومات، نهمین سمینار تخصصی شیمی آلی ایران، دانشگاه امام حسین(ع)، مهر ۱۳۸۰ (پوستر).
 • احمد شعبانی، پیمان صالحی، معصومه عبدلی، استفاده از معرف NaBrO۳/Bu۴NHSO۴ برای اکسیداسیون آلدئیدها به اسیدهای کربوکسیلیک، نهمین سمینار تخصصی شیمی آلی ایران، دانشگاه امام حسین(ع)، مهر ۱۳۸۰ (پوستر).
 • محمد مهدی خدائی، پیمان صالحی، آتیسا یزدانی پور، تبدیل اکسایشی الکل ها و اکسیم ها به ترکیبات کربونیلی توسط سیلیکاژل حامل γ-پیکولینیوم کلروکرومات در شرایط ملایم و بدون آب، دهمین سمینار تخصصی شیمی آلی ایران، دانشگاه گیلان، شهریور ۱۳۸۱ (پوستر).
 • پیمان صالحی، محمد مهدی خدائی، محمدرضا سلطانزاده، محمد سلمانزاده، امین رستمی، ساخت مشتق پایدار کلروکرومات از اسید آمینه فعال نوری لایزین و کاربرد آن در تبدیل اکسیمها به ترکیبات کربونیل، دهمین سمینار تخصصی شیمی آلی ایران، دانشگاه گیلان، شهریور ۱۳۸۱ (پوستر).
 • پیمان صالحی، محمد مهدی خدائی، محمد علی زلفی گل، سارا سیروس زاده، آسیلاسیون فریدل-کرافتس کاتالیزوری الکوکسی بنزنها توسط آلومینیوم هیدروژن سولفات در محلول و شرایط بدون حلال، دهمین سمینار تخصصی شیمی آلی ایران، دانشگاه گیلان، شهریور ۱۳۸۱ (پوستر).
 • پیمان صالحی، مینو دبیری، محمد علی زلفی گل، محمد علی بداغی فرد، استفاده از سیلیکا سولفوریک اسید به عنوان یک کاتالیزور کارآمد جهت حلقه گشائی جهت گزین اپوکسیدها توسط الکلها و آب، دهمین سمینار تخصصی شیمی آلی ایران، دانشگاه گیلان، شهریور ۱۳۸۱ (پوستر).
 • پیمان صالحی، فاطمه سفیدکن، لیلا بزاز تولمی، بررسی اجزای تشکیل دهنده اسانس Salvia xanthocheila از ایران، دهمین سمینار تخصصی شیمی آلی ایران، دانشگاه گیلان، شهریور ۱۳۸۱ (پوستر).
 • احمد شعبانی، ایوب بازگیر، کمال سلیمانی، پیمان صالحی، اثرات حلال در اکسیداسیون سولفیدها توسط NaBrO۳/Mg(HSO۴)۲ ، دهمین سمینار تخصصی شیمی آلی ایران، دانشگاه گیلان، شهریور ۱۳۸۱ (پوستر).
 • برهمن موثق، فاطمه میر شجاعی، محمد جوشقانی، زهرا فدائی، پیمان صالحی، آفاق نظرعلی پور، سنتز سلنول استرها از دی سلنیدهای آلی در حضور سیستم Zn/AlCl۳ ، دهمین سمینار تخصصی شیمی آلی ایران، دانشگاه گیلان، شهریور ۱۳۸۱ (پوستر).
 • پیمان صالحی، محمد مهدی خدائی، فاطمه سفید کن، محمد سلمانزاده، محمدرضا سلطانزاده، استخراج اسانس و آنالیز گیاه Cinneraria Grandiflora توسط دستگاه GC-MS ، دهمین سمینار تخصصی شیمی آلی ایران، دانشگاه گیلان، شهریور ۱۳۸۱ (پوستر).
 • محمد علی زلفی گل، پیمان صالحی، شادپور ملک پور، علی خلفی نژاد، مهدی ترابی، DABCO-DNODP/MCln به عنوان یک سیستم هتروژن جدید برای اکسیداسیون یورازولها، دهمین سمینار تخصصی شیمی آلی ایران، دانشگاه گیلان، شهریور ۱۳۸۱ (پوستر).
 • پیمان صالحی، فاطمه سفید کن، صمد نژاد ابراهیمی، استخراج و آنالیز اسانس گیاه Stenotaenia nudicaulis Boiss. از ایران، دومین سمینار بین المللی شیمی و کاربردهای آن، دانشگاه قطر، دوهه، آذر ۱۳۸۲ (پوستر).
 • پیمان صالحی، مینو دبیری، پریسا روزبه نیا، کاتالیز واکنش بیجینلی توسط دی آمونیوم هیدروژن فسفات: سنتز یک مرحله ای ۳و۴-دی هیدروپیریمیدین-(H۱)۲-اونها در شرایط بدون حلال، دومین سمینار بین المللی شیمی و کاربردهای آن، دانشگاه قطر، دوهه، آذر ۱۳۸۲ (سخنرانی).
 • محمد حسین میرجلیلی، پیمان صالحی، حسنعلی نقدی بادی، ترکیبات اسانس گل گیاه Echinacea purpurea (L.) Moench کشت شده در ایران، نهمین سمپوزیوم بین المللی شیمی ترکیبات طبیعی، کراچی، دی ۱۳۸۲ (پوستر).
 • علی سنبلی، پیمان صالحی، مرتضی یوسف زادی، اجزاء متشکله و خواص ضد میکروبی اسانس گیاه Nepeta crispa Willd. از ایران، نهمین سمپوزیوم بین المللی شیمی ترکیبات طبیعی، کراچی، دی ۱۳۸۲ (پوستر).
 • پیمان صالحی، علی سنبلی،‌ صمد نژاد ابراهیمی، اجزاء متشکله و خواص ضد میکروبی اسانسZiziphora clinopodioides از ایران، چهاردهمین سمینار شیمی و مهندسی شیمی ایران، دانشگاه تربیت معلم تهران، تهران، بهمن ۱۳۸۲ (پوستر).
 • پیمان صالحی، مینو دبیری، محمد علی زلفی گل، مصطفی باغبان زاده، سنتز یک مرحله ای ۳و۴-دی هیدرو پیریمیدینونها توسط اوره هیدروژن سولفات در غیاب حلال، چهاردهمین سمینار شیمی و مهندسی شیمی ایران، دانشگاه تربیت معلم تهران، تهران، بهمن ۱۳۸۲ (سخنرانی).
 • پیمان صالحی، محمد حسین میرجلیلی، حسنعلی نقدی بادی، محمد رضا سلطانزاده، جداسازی و شناسائی اسانس گیاه Echinacea angustifolia DC. ، چهاردهمین سمینار شیمی و مهندسی شیمی ایران، دانشگاه تربیت معلم تهران، تهران، بهمن ۱۳۸۲ (پوستر).
 • پیمان صالحی، محمد مهدی خدائی، آتیسا یزدانی پور، محافظت زدائی اکسایشی استالها و تری متیل سیلیل اترها توسط سیلیکاژل حامل γ-پیکولینیوم کلروکرومات در شرایط غیر آبی، چهاردهمین سمینار شیمی و مهندسی شیمی ایران، دانشگاه تربیت معلم تهران، تهران، بهمن ۱۳۸۲ (پوستر).
 • محمد مهدی خدائی، پیمان صالحی، محمد علی زلفی گل، سارا سیروس زاده، سنتز کارآمد دی هیدرو پیریمیدینونها توسط آلومینیوم هیدروژن سولفات در محلول و شرایط عاری از حلال، چهاردهمین سمینار شیمی و مهندسی شیمی ایران، دانشگاه تربیت معلم تهران، تهران، بهمن ۱۳۸۲ (پوستر).
 • فرهاد شیرینی، محمد علی زلفی گل، معصومه عابدینی، پیمان صالحی، اکسیداسیون الکلها توسط دی کرومات آمونیوم در حضور آلومینیوم هیدروژن سولفات و سیلیکاژل مرطوب، چهاردهمین سمینار شیمی و مهندسی شیمی ایران، دانشگاه تربیت معلم تهران، تهران، بهمن ۱۳۸۲ (پوستر).
 • علی سنبلی، پیمان صالحی، صمد نژاد ابراهیمی، اجزاء متشکله اسانس Stachys schtschegleevii Sosn. ، چهاردهمین سمینار شیمی و مهندسی شیمی ایران، دانشگاه تربیت معلم تهران، تهران، بهمن ۱۳۸۲ (پوستر).
 • پیمان صالحی، مینو دبیری، محمد علی زلفی گل، مصطفی باغبان زاده، سنتز یک مرحله ای سه جزئی کینازولینهای ۲و۳-دو استخلافی کاتالیز شده توسط سیلیکا سولفوریک اسید در شرایط بدون حلال، سمپوزیوم بین المللی تازه های شیمی داروئی و سنتزی، مسکو، اردیبهشت ۸۳ (پوستر).
 • پیمان صالحی، فاطمه سفیدکن، صمد نژاد ابراهیمی، سید محمد فخر طباطبائی، جواد هادیان، اجزاء متشکله و خواص ضد میکروبی گیاه Cymbopogon parkeri Boiss. کشت شده در ایران، سیزدهمین همایش شیمی تجزیه ایران، دانشگاه فردوسی، مشهد، اردیبهشت ۱۳۸۳ (پوستر).
 • پیمان صالحی، علی سنبلی، صمد نژاد ابراهیمی، مرتضی یوسف زادی، اجزاء متشکله و خواص ضد میکروبی گیاه Salvia sahendica Boiss. & Bushe. در مراحل مختلف رشد،‌دومین کنگره بین المللی طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ، مهر ۱۳۸۳ (پوستر).
 • فرشته افتخار، مرتضی یوسف زادی، دینا عزیزیان، علی سنبلی، پیمان صالحی، بررسی خواص ضد میکروبی و شناسائی ترکیبات اسانس Dipotaenia damavandica از ایران، دومین همایش گیاهان داروئی، دانشگاه شاهد، تهران، بهمن ۱۳۸۳ (پوستر).
 • منیژه داینی، پیمان صالحی، علی سنبلی، شهره روحانی، رزیتا عالمی، شناسائی ترکیبات روغن اسانسی گیاه ارغوان و تعیین اثرات آنتی باکتریال و آنتی اکسیدانت عصاره های آن، دومین همایش گیاهان داروئی، دانشگاه شاهد، تهران، بهمن ۱۳۸۳ (پوستر).
 • علی سنبلی، پیمان صالحی، محمد رضا کنعانی، فرشته افتخار، مرتضی یوسف زادی، مطالعه اثرات ضد باکتریائی اسانس برخی از گونه های Salvia در ایران، دومین همایش گیاهان داروئی، دانشگاه شاهد، تهران، بهمن ۱۳۸۳ (پوستر).
 • مصطفی باغبان زاده، پیمان صالحی، مینو دبیری، محمد علی زلفی گل، یک روش جدید برای سنتز تک مرحله ای ۲و۳-دی هیدرو کینازولین-۴(H۱)-اونها، یازدهمین سمینار شیمی آلی ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، بهمن ۱۳۸۳(پوستر).
 • منیژه داینی، پیمان صالحی، علی سنبلی، مرتضی یوسف زادی، خواص ضد میکروبی و آنتی اکسیدانتی اسانس و عصاره های مختلف گیاه Salvia limbata C. A. Mey از دو ناحیه مختلف ایران، یازدهمین سمینار شیمی آلی ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، بهمن ۱۳۸۳(پوستر).
 • مینو دبیری، پیمان صالحی، علی اصغر محمدی، مصطفی باغبان زاده، سنتز یک مرحله ای (H۳)-کینازولین-۴-اونهای یک و دو استخلافی در محیط عاری از حلال و تحت تابش میکروویو، یازدهمین سمینار شیمی آلی ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، بهمن ۱۳۸۳(پوستر).
 • محمد علی زلفی گل، پیمان صالحی، ملیحه صفائی، سنتز ۱و۴-دی هیدرو پیریدینها در شرایط بدون حلال، یازدهمین سمینار شیمی آلی ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، بهمن ۱۳۸۳(پوستر).
 • لیلا اللهیاری، پیمان صالحی، علی سنبلی، مرتضی یوسف زادی، اجزاء متشکله و خواص ضد باکتری اسانس گیاه Nepeta glomerulosa subsp. Carmanica از ایران، یازدهمین سمینار شیمی آلی ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، بهمن ۱۳۸۳(پوستر).
 • پیمان صالحی، صمد نژاد ابراهیمی، هیدرودیستیلاسیون کوپل شده با میکرو استخراج با حلال: یک روش جدید و سریع برای آنالیز اسانس گیاه رزماری، اولین سمینار سراسری شیمی داروئی و مواد طبیعی، دانشکده داروسازی دانشگاه شیراز، شیراز، اردیبهشت ۱۳۸۴ (سخنرانی).
 • پیمان صالحی، لیلا اللهیاری، علی سنبلی، خواص ضد میکروبی و آنتی اکسیدانتی اسانس و عصاره های گوناگون Nepeta ispahanica از ایران، اولین سمینار سراسری شیمی داروئی و مواد طبیعی، دانشکده داروسازی دانشگاه شیراز، شیراز، اردیبهشت ۱۳۸۴ (پوستر).
 • مجید هروی، پیمان صالحی، خدیجه بختیاری، صمد نژاد ابراهیمی، خواص آنتی اکسیدانتی اسانس گیاه Pycnocycla nodiflora از ایران، اولین سمینار سراسری شیمی داروئی و مواد طبیعی، دانشکده داروسازی دانشگاه شیراز، شیراز، اردیبهشت ۱۳۸۴ (پوستر).
 • علی سنبلی، محمد رضا کنعانی، پیمان صالحی، شناسائی ترکیبات فرار برگ و گلهای گیاه Anthemis gayana از ایران، اولین سمینار سراسری شیمی داروئی و مواد طبیعی، دانشکده داروسازی دانشگاه شیراز، شیراز، اردیبهشت ۱۳۸۴ (پوستر).
 • پیمان صالحی، علی سنبلی، علیرضا فخاری زواره، فاطمه سفیدکن، منیژه داینی، بهرام چراغی، استخراج و اندازه گیری مورفین، کدئین و تبائین گونه های پاپاور بومی ایران، اولین سمینار سراسری شیمی داروئی و مواد طبیعی، دانشکده داروسازی دانشگاه شیراز، شیراز، اردیبهشت ۱۳۸۴ (پوستر).
 • مریم یوسفی، زهره حبیبی، پیمان صالحی، فاطمه نریمان، بررسی فیتوشیمیائی گیاه Codonocephalum stenocalathium Rech. f. به عنوان یک گیاه بومی با خواص ضد میکروبی، اولین سمینار سراسری شیمی داروئی و مواد طبیعی، دانشکده داروسازی دانشگاه شیراز، شیراز، اردیبهشت ۱۳۸۴ (پوستر).
 • پیمان صالحی، علیرضا فخاری زواره، روح الله حیدری، صمد نژاد ابراهیمی، هیدرودیستیلاسیون کوپل شده با میکرو استخراج از فضای فوقانی با حلال: یک روش جدید و سریع برای آنالیز اسانس گیاه Lavandula angustifolia Mill. ، ششمین سمپوزیوم بین المللی شیمی ترکیبات طبیعی، دانشگاه غازی، آنکارا، تیر ۱۳۸۴ (سخنرانی).
 • محمد حسین میرجلیلی، پیمان صالحی، علی سنبلی، مسعود محمدی والا، ترکیبات متشکله اسانس گیاه Tanacetum parthenium L. Schultz-Bip از دو جمعیت کشت شده و وحشی از ایران، ششمین سمپوزیوم بین المللی شیمی ترکیبات طبیعی، دانشگاه غازی، آنکارا، تیر ۱۳۸۴ (پوستر).
 • علی سنبلی، پیمان صالحی، محمدرضا کنعانی، مرتضی یوسف زادی، علیرضا مهرابیان، خواص ضد میکروبی و آنتی اکسیدانتی اسانس و عصاره های گوناگون گیاه Thymus daenesis subsp. daenesis از ایران، ششمین سمپوزیوم بین المللی شیمی ترکیبات طبیعی، دانشگاه غازی، آنکارا، تیر ۱۳۸۴ (پوستر).
 • امیر کیومرثی، پیمان صالحی، منیژه داینی، مهری پروین زاده، علی سنبلی، Delphinium Zalil به عنوان یک منبع جدید از رنگ طبیعی برای رنگرزی پشم، کنفرانس افقهای شیمی در قرن بیست و یکم، سیدنی، استرالیا، تیر ۱۳۸۴ (پوستر).
 • پیمان صالحی، محمد علی زلفی گل، فرهاد شیرینی، مصطفی باغبان زاده، سیلیکاسولفوریک اسید، یک معرف کارآمد برای تبدیل گروههای عاملی در شیمی آلی، دوازدهمین سمینار شیمی آلی آیران، دانشکده داروسازی دانشگاه جندی شاپور، اهواز، اسفند ۱۳۸۴ (سخنرانی).
 • زهره حبیبی، پیمان صالحی، احمد لاله، مریم یوسفی، ترکیبات شیمیائی و خواص ضد میکروبی گیاه Ferula latisecta Rech. f. & Aell ، دوازدهمین سمینار شیمی آلی آیران، دانشکده داروسازی دانشگاه جندی شاپور، اهواز، اسفند ۱۳۸۴ (پوستر).
 • غلامرضا کوزه گری، مینو دبیری، پیمان صالحی، محبوبه بهرام نژاد، محمد علی زلفی گل، سنتز آسان ۴،۳،۱-اکسادی‌آزولها، دوازدهمین سمینار شیمی آلی آیران، دانشکده داروسازی دانشگاه جندی شاپور، اهواز،  اسفند ۱۳۸۴ (پوستر).
 • مصطفی باغبان زاده، پیمان صالحی، مینو دبیری، سنتز مشتقات جدید بیس-دی‌هیدروکینازولین-۴(H۱)-اونها تسریع شده در آب، دوازدهمین سمینار شیمی آلی آیران، دانشکده داروسازی دانشگاه جندی شاپور، اهواز، اسفند ۱۳۸۴ (پوستر).
 • مینو دبیری، پیمان صالحی، محمد علی زلفی گل، مصطفی باغبان زاده، سمیه اتوکش، سنتز N آلکیل و N آریل ایمیدها توسط سیلیکاسولفوریک اسید به عنوان یک کاتالیزور قابل بازیافت در مایعات یونی، دوازدهمین سمینار شیمی آلی آیران، دانشکده داروسازی دانشگاه جندی شاپور، اهواز، اسفند ۱۳۸۴ (پوستر).
 • محمد علی زلفی گل، پیمان صالحی، آرش قادری، محسن شایق، سنتز مشتقات کینولین در شرایط سبز، دوازدهمین سمینار شیمی آلی آیران، دانشکده داروسازی دانشگاه جندی شاپور، اهواز، اسفند ۱۳۸۴ (پوستر).
 • محمد علی زلفی گل، پیمان صالحی، اسکندر کلوری، سنتز چالکونها در غیاب حلال کاتالیز شده توسط آلومینیوم هیدروژن سولفات، دوازدهمین سمینار شیمی آلی آیران، دانشکده داروسازی دانشگاه جندی شاپور، اهواز، اسفند ۱۳۸۴ (پوستر).
 • عزت قائمی، الهه مدرکیان، محمد علی زلفی گل، پیمان صالحی، حسین نصر اصفهانی، سنتز دی‌اتیل-۴،۱-دی‌هیدرو-۴-آلکیل(آریل)پیریدین-۵،۳-دی‌کربوکسیلات در شرایط ملایم و بدون حلال، دوازدهمین سمینار شیمی آلی آیران، دانشکده داروسازی دانشگاه جندی شاپور، اهواز، اسفند ۱۳۸۴ (پوستر).
 • محمد علی زلفی گل، پیمان صالحی، آرش قربانی چقامارانی، مژگان شهمیریان، سیلیکاکرومات به عنوان یک معرف اکسید کننده جدید برای اکسیداسیون ۴،۱-دی‌هیدروپیریدینها، دوازدهمین سمینار شیمی آلی آیران، دانشکده داروسازی دانشگاه جندی شاپور، اهواز، اسفند ۱۳۸۴ (پوستر).
 • سمیه اتوکش، پیمان صالحی، مینو دبیری، محمد علی زلفی گل، مصطفی باغبان زاده، یک روش ملایم و سبز برای سنتز انتخابی ۲-آریل-۱-آریل‌متیل-۱H-۳،۱-بنزایمیدازولها در آب، دوازدهمین سمینار شیمی آلی آیران، دانشکده داروسازی دانشگاه جندی شاپور، اهواز، اسفند ۱۳۸۴ (پوستر).
 • مینو دبیری، پیمان صالحی، محبوبه بهرام نژاد، مصطفی باغبان زاده، غلامرضا کوزه گری، یک روش ساده و کارآمد برای سنتز ۲- و ۵،۲-‌استخلافی ۴،۳،۱-اکسادی‌آزولها در محیط خشک، دوازدهمین سمینار شیمی آلی آیران، دانشکده داروسازی دانشگاه جندی شاپور، اهواز، اسفند ۱۳۸۴ (پوستر).
 • محمد علی زلفی گل ، احمد خرم‌آبادی زاد، پیمان صالحی، محسن شایق، سنتز N-هیدروکسی‌اتیل ۴،۱-دی‌هیدروپیریدینهای جدید هانتش در شرایط سبز، دوازدهمین سمینار شیمی آلی آیران، دانشکده داروسازی دانشگاه جندی شاپور، اهواز،  اسفند ۱۳۸۴ (پوستر).
 • پیمان صالحی، علی سنبلی، فرخنده فتحی، اجزاء متشکله و خواص ضدمیکروبی گیاه Salvia lachnocalyx Hedge از ایران، دهمین همایش علوم داروئی ایران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، مرداد و شهریور ۱۳۸۵ (پوستر).
 • پیمان صالحی، بهور اصغری، فاطمه محمدی، هیدرودیستیلاسیون کوپل شده با میکرواستخراج توسط حلال از فضای فوقانی: یک روش کارآمد برای آنالیز اسانس بذر گیاه Foeniculum vulgare Mill. ، سی و هفتمین سمپوزیوم بین‌المللی اسانس، گرس، فرانسه، شهریور ۱۳۸۵ (پوستر).
 • پیمان صالحی، مینو دبیری، غلامرضا کوزه‌گری، سمیه حیدری، افزایش انانتیوگزین دی‌اتیل روی به آلدئیدها با استفاده از ایمینو الکلهای جدید به عنوان لیگاندهای کایرال، هشتمین سمپوزیوم تتراهدرون، برلین، آلمان، تیر ۱۳۸۶ (پوستر).
 • مینو دبیری، پیمان صالحی، محبوبه بهرام نژاد، مصطفی باغبان زاده، یک روش کارآمد برای افزایش هترو-مایکل نوکلئوفیلهای نیتروژن و گوگرددار در مایع یونی، کنفرانس بین المللی کاتالیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، اردیبهشت ۱۳۸۷ (پوستر).
 • پیمان صالحی، علی سنبلی، زهرا برامی، فاطمه مزرعتی، اجزاء تشکیل دهنده اسانس و خواص آنتی اسیدانتی عصاره های گیاه Anthemis haussknechtii از ایران، هفتمین گردهمائی مشترک انجمن های تحقیقاتی AFERP, ASP, GA, PSE & SIF ، آتن، یونان، تیر ۱۳۸۷ (پوستر).
 • پیمان صالحی، مینو دبیری، اکبر حیدری، غلامرضا کوزه گری، صدیقه حیدری، مریم اسفندیاری، روشهای جدید برای افزایش انانتیوگزین دی اتیل روی به آلدهیدهای آروماتیک، پانزدهمین سمینار شیمی آلی آیران، کرمانشاه، مرداد ۱۳۸۷ (سخنرانی).
 • مینو دبیری، پیمان صالحی، صدیقه حیدری، غلامرضا کوزه گری، افزایش انانتیوگزین دی اتیل روی به آلدهیدهای آروماتیک کاتالیز شده توسط کمپلکس تیتانیوم (IV) از لیگاندهای کایرال سولفون آمید سه دندانه، پانزدهمین سمینار شیمی آلی آیران، کرمانشاه، مرداد ۱۳۸۷ (پوستر).
 • پیمان صالحی، مینو دبیری، محبوبه بهرام نژاد، سنتز تک ظرف سه جزئی اسپایرو اکس ایندولها کاتالیز شده توسط آمونیوم استات در آب، شانزدهمین سمپوزیوم شیمی آلی اروپا، پراگ، چک، تیر ۱۳۸۸ (پوستر).
 • پیمان صالحی، مینو دبیری، غلامرضا کوزه گری، کاربرد لیگاندهای کایرال بر پایه ترکیبات طبیعی در افزایش انانتیوگزین دی اتیل روی به آلدهیدهای آروماتیک، اولین کنگره
  بین المللی سنتز نامتقارن کاتالیزوری، پکن، چین، خرداد ۱۳۸۹ (سخنرانی).
 • پیمان صالحی، مطالعه فیتوشیمیائی گیاهان انحصاری ایران، هفدهمین سمینار شیمی آلی ایران، بابلسر، مهر ۱۳۸۹ (سخنرانی).
 • پیمان صالحی، بهور اصغری، محمد علی اسماعیلی، حسین دهقان، ایرج قاضی، اثر مهارکنندگی آلفا آمیلاز و آلفا گلوکوزیداز و خاصیت آنتی اکسیدانتی ۱۰ عصاره گیاهی مورد استفاده در طب سنتی برای کنترل دیابت، پانزدهمین کنگره بین المللی فیتوفارم، مرداد ۱۳۹۰، نورنبرگ، آلمان (پوستر).
 • بهور اصغری، صمد نژاد ابراهیمی، پیمان صالحی، اثر مهار آنزیم آلفا گلوکوزیداز توسط ترکیبات فنولی جدا شده از گیاه Salvia chloroleuca ، پانزدهمین کنگره بین المللی فیتوفارم، نورنبرگ، آلمان، مرداد ۱۳۹۰ (پوستر).
 • لاله ترکیان، پیمان صالحی، مینو دبیری، واکنش تک ظرف متوالی کلیک-سه جزئی برای سنتز مشتقات تری آزولیل متوکسی-فنیل ایندازولو [b،۲،۱] فتالازین تری اون، پانزدهمین کنگره شیمی ایران، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، شهریور ۱۳۹۰ (پوستر).
 • محبوبه بهرام نژاد، مینو دبیری، پیمان صالحی، یک روش کارآمد برای سنتز تک ظرف۱،۲،۳=تری آزولهای متصل به تتراهیدروبنزو[b] پیرانها، پانزدهمین کنگره شیمی ایران، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، شهریور ۱۳۹۰ (پوستر).
 • حسین دهقان، پیمان صالحی، بهور اصغری، محمد صادق امیری، جداسازی و شناسائی ترکیبات فعال بیولوژیکی از گیاه Rheum turkestanicum، پانزدهمین کنگره شیمی ایران، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، شهریور ۱۳۹۰ (پوستر).
 • پیمان صالحی، مینو دبیری، محبوبه بهرام نژاد، لاله ترکیان، مهسا فخاریان، مجید کوهشاری، آتوسا علی احمدی، سوده غفوری فرد، داوود زارع عبداللهی، تلفیق واکنش های کلیک و چند جزئی: یک استراتژی جدید برای سنتز ترکیبات فعال بیولوژیکی، نوزدهمین سمینار شیمی آلی ایران، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، شهریور ۱۳۹۱ (سخنرانی عمومی).
 • پیمان صالحی، پیشرفتهای اخیر در استخراج، خالص سازی، تعیین ساختار و نیمه سنتز ترکیبات طبیعی، همایش ملی فرآورده های طبیعی و گیاهان داروئی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خراسان شمالی، بجنورد، مهر ۱۳۹۱ (سخنرانی عمومی).
 • پیمان صالحی، سحر مفیدی، مهدی مریدی فریمانی، سوده غفوری فرد، مطالعه فیتوشیمیائی گیاه Salvia sehendica و بررسی خاصیت سمیت سلولی مواد موثره آن، دومین کنگره ملی گیاهان داروئی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، اردیبهشت ۱۳۹۲ (پوستر).
 • علی سنبلی، پیمان صالحی، سامان قره نقده، تنوع شیمیائی اجزاء اسانس گیاه Salvia hypoleuca ، یک گیاه انحصاری ایران، دومین کنگره ملی گیاهان داروئی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، اردیبهشت ۱۳۹۲ (پوستر).
 • حسین دهقان، یعقوب صرافی، پیمان صالحی، آتوسا علی احمدی، حبیب زارع، خواص ضد دیابت، ضد میکروبی و آنتی اکسیدانتی عصاره یازده گیاه داروئی، دومین کنگره ملی گیاهان داروئی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، اردیبهشت ۱۳۹۲ (پوستر).
 • سحر مفیدی طباطبائی، پیمان صالحی، مهدی مریدی فریمانی، صمد نژاد ابراهیمی، استخراج یک نور-دی ترپن جدید از گیاه Salvia sahendica و تعیین پیکربندی مطلق آن، سومین کنگره ملی گیاهان داروئی، دانشگاه فردوسی، مشهد، اردیبهشت ۱۳۹۳ (پوستر).
 • مهدی عیاری، پیمان صالحی، صمد نژاد ابراهیمی، حسن رضادوست، ماتیاس هامبورگر، ایزوتیوسیانات و تیوکارباماتهای گلیکوزیله دارای خاصی ضد مالاریا از گیاه Moringa peregrina ، سومین کنگره ملی گیاهان داروئی، دانشگاه فردوسی، مشهد، اردیبهشت ۱۳۹۳ (سخنرانی).

 

 

 ی- طرحهای پژوهشی

 

ردیف عنوان طرح مسئولیت تاریخ شروع تاریخ خاتمه تأمین کننده اعتبار
۱ اندازه گیری بتا-سیتوسترول در تخم کدوی طبی Cucurbita pepo. مجری ۱۳۸۰ ۱۳۸۱ دانشگاه شهید بهشتی
۲ استخراج و اندازه گیری مورفین، کدئین و تبائین موجود در گونه های پاپاور بومی ایران مجری ۱۳۸۰ ۱۳۸۲ دانشگاه شهید بهشتی
۳ استخراج رنگ خوراکی از گیاه ارغوان و بررسی پایداری آن جهت کاربرد در صنایع گوناگون مجری ۱۳۸۱ ۱۳۸۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی
۴ سنتز ماده رنگزای دیسپرس آبی ۵۶ مجری ۱۳۸۱ ۱۳۸۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی
۵ استخراج ماده رنگزای گیاه زبان پس قفای زرد و خالص- سازی آن جهت استفاده در صنایع بهداشتی و نساجی مجری ۱۳۸۱ ۱۳۸۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی
۶ مطالعه خواص ضد باکتریائی و شناسائی ترکیبات اسانس سه گونه گیاه بومی ایران همکار ۱۳۸۳ ۱۳۸۴ دانشگاه شهید بهشتی
۷ ساخت نانو لوله های مختلف بر پایه کریپتوفیکسها همکار اصلی ۱۳۸۴ ۱۳۸۶ ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
۸ غربال کردن گونه های گیاهان دارویی ایران از نظر خواص ضد سرطان (فاز ۱) مجری ۱۳۸۷ ۱۳۸۹ صندوق حمایت از پژوهشگران ریاست جمهوری
۹ راه اندازی شبکه ملی آزمایشگاهی پژوهش و فناوری گیاهان داروئی مجری ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ستاد کشوری گیاهان داروئی و طب ایرانی، ریاست جمهوری
۱۰ تدوین سند راهبردی علوم پایه همکار اصلی ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۱۱ ممیزی رشته شیمی گیاهان داروئی (فیتوشیمی) همکار اصلی ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
۱۲ ممیزی توسعه علوم و فناوری کاتالیست همکار اصلی ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری