دکتر حسین زینلی در جلسه کمیته ملی زعفران در خراسان رضوی، اصلی ترین سیاست دفتر طرح ملی گیاهان دارویی را تامین نهاده های رویشی استاندارد عنوان کرد و افزود: سرمایه گذاری در تولید بذر و نشاء استاندارد گیاهان دارویی ضروری است و این مقوله زیربنای توسعه گیاهان دارویی در کشور است.

وی خاطرنشان کرد: با هدف تولید نهاده های استاندارد گیاهان دارویی و با همکاری مشترک دفتر طرح ملی گیاهان دارویی و موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال، جهت تولیدizmir escort
izmir rus escort
buca escort
bornova escort
alsancak escort
izmir escort kizlar
izmir escort bayan
escort izmir

بذور گشنیز و زیره و پیاز زعفران استاندارد “گواهی محدود” صادر می شود.

زینلی گفت: در حال حاضر فرآیند صدور گواهی برای بذر زیره در شهرستان فریمان و بذر گشنیز در شهرستان نهاوند در حال انجام است.

گفتنی است‌، در “گواهی محدود” آیتم های وجود علف هرز، بیماری، قوه نامیه، رطوبت و مواد خارجی مورد بررسی موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال قرار گرفته و تاییدیه صادر می گردد و اصالت ژنتیکی نهاده رویشی بر عهده تولید کننده می باشد.