گیاهان دارویی، پیشران در اقتصاد مقاومتی

گیاهان دارویی، پیشران در اقتصاد مقاومتی

مقدمه: کشور جمهوری اسلامی ایران با وجود بهره‏مندی از مواهب خدادادی و ظرفیت‏ها و پتانسیل‏های فراوان طبیعی، مادی و معنوی و به ویژه منابع انسانی و از طرفی موقعیت ویژه ژئوپُلتیکی و ژئواکونومی، همواره با چالش‏ها و مشکلات فراوانی به خصوص در محیط اقتصادی مواجه می‏باشد. از طرفی وابستگی به درآمد نفتی که موجب تفکر

دکتر فراز مجاب بعنوان دبیر جدید شبکه ملی پژوهش و فناوری انتخاب شد

دکتر فراز مجاب بعنوان دبیر جدید شبکه ملی پژوهش و فناوری انتخاب شد

پیرو برگزاری مجمع عمومی و انتخاب اعضای جدید هیأت مدیره شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی، در اولین جلسه این شورا دکتر سیدفراز مجاب متخصص فارماکوگنوزی و عضو هیأت علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به عنوان دبیر جدید شبکه انتخاب شد.

کارگاه تئوری و عملی جداسازی و خالص سازی ترکیبات اولئوروپین (oleuropein) از برگ گیاه زیتون Olea europaea L

کارگاه تئوری و عملی جداسازی و خالص سازی ترکیبات اولئوروپین (oleuropein) از برگ گیاه زیتون Olea europaea L

کارگاه آموزشی کارگاه تئوری و عملی جداسازی و خالص سازی ترکیبات اولئوروپین (oleuropein) از برگ گیاه زیتون Olea europaea L توسط شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی و با همکاری پژوهشکده ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری برگزار می گردد.