راه اندازی بانک جامع اطلاعات گیاهان دارویی وطب سنتی ایرانی

راه اندازی بانک جامع اطلاعات گیاهان دارویی وطب سنتی ایرانی

دبیرکل جامعه گیاه درمانی و مجری طرح بانک اطلاعات گیاهان دارویی و طب سنتی ایران گفت:بانک جامع اطلاعات گیاهان دارویی وطب سنتی ایرانی با حمایت ستاد توسعه فناوری گیاهان دارویی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایجاد شده است.