به مناسبت هفته درختکاری، مرحله نخست باغ گیاهشناسی زاگرس با کاشته شدن ۴۰ گونه درختی، درختچه ای و گیاهان دارویی روز سه شنبه در دانشگاه رازی کرمانشاه افتتاح شد.

رییس دانشگاه رازی کرمانشاه در این مراسم گفت: خرسندیم از اینکه مدیران منابع طبیعی و سازمان جهاد کشاورزی، دانشگاه را کانون توجه به توسعه استان می دانند و امروز با افتتاح این باغ که نشانی از طبیعت زاگرس است، سنگ بنای اولیه و کاشت اولین نهال ها را آغاز می کنیم.

دکتر ابراهیم اعلمی آل آقا افزود: امروز توسعه کشور بدون توجه به ظرفیت های منابع طبیعی و ظرفیت خاک موجب شده مشکلات عدیده ای ایجاد کند که از همین رو سدهای بسیاری زده شده و اقدام های متعددی انجام شده ولی پس از آن متوجه شدیم در نگاهی جامع تر نیازمند بازنگری هستیم.

به گفته رییس دانشگاه رازی کرمانشاه، یکی از موارد توسعه پایدار توجه به ظرفیت های طبیعت در امر توسعه است، این توسعه اگر همه جانبه نباشد عوارضی به دنبال دارد که ضد این هدف عمل خواهد کرد.

اعلمی آل آقا یادآور شد، در امر توسعه نگاه تک بعدی نمی تواند کارساز باشد بلکه نگاه جامع به اطراف با توجه به تخصص های مختلف باید ایجاد شود.

وی با بیان اینکه خرسندیم که دانشگاه در این زمینه محل توجه مسئولان کشوری واقع شده، اظهار داشت: کانون اندیشه ورزی در امر اقتصاد دانش بنیان جایی به جز دانشگاه نیست و جای بسی امیدواری است که مسئولان استان توجه شان به این امر بیشتر شده است که در این بین به همگرایی بیشتر نیاز داریم.

رییس دانشگاه رازی کرمانشاه به توجه استاندار به ظرفیت ها و قابلیت های دانشگاه اشاره کرد و گفت: امید است با افتتاح این باغ در دانشگاه رازی، باب گیاهشناسی بهتر زاگرس به همراه سرسبزی و نشاط روزافزون این مواهب طبیعی بیشتر شود.

مساحت باغ گیاهشناسی زاگرس ۱۲۵ هکتار است که امروز ۳۵ هکتار آن در ضلع شمالی پردیس طاق بستان دانشگاه رازی توسط معاون استاندار و رییس دانشگاه رازی افتتاح شده است.

این گونه ها مختص به ناحیه رویش زاگرس از ۱۱ استان زاگرس نشین می باشد که جمع آوری شده است.