قرارداد تولید اسانس برای استفاده در حرم رضوی، در دفتر حرم رضوی به امضای طرفین رسیده است.

مدت قرارداد ۶ ماه است و در این بازه زمانی اسانس مورد نیاز حرم رضوی در پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهید بهشتی تولید خواهد شد.

بر اساس اعلام روابط عمومی دانشگاه شهید بهشتی، همچنین طراحی خط تولید اسانس توسط پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی در حرم رضوی، انجام خواهد شد تا تولید اسانس ایرانی در حرم انجام شود.