ویکتور نظراف ضمن دیدار از کارخانه های زردبند و سینره تمایل خود را جهت خرید محصولات این دو شرکت اعلام کرد و گفت : بدون شک با توجه به کیفیت بالای محصولات شرکت های زرد بند و سینره ما خریدار این محصولات خواهیم بود و در جلسه ای که در هتل با مقامات ارشد استان کهگیلویه و بویراحمد داریم این بحث را مطرح خواهیم کرد.

نظراف ادامه داد:البته ذکر این نکته ضروری است که با توجه به اینکه استان امسک در مرکز سیبری قرار دارد بهتر است که این محصولات به صورت عمده و فله ای به امسک ارسال شود و ما پخش خواهیم کرد.

وی در ادامه گفت:با توجه که کااهای بسیار خوبی که در نمایشگاه استان شما دیدیم و کیفیت آنها را مورد تایید قرار دادیم باید به دو فاکتور مهم توجه کنیم یکی قیمت کالا و دیگری هزینه های حمل و نقل تا روسیه است که باید بررسی کنیم که هزینه تمام شده برای ما به چه شکل خواهد بود.

استاندار امسک روسیه عنوان کرد:از نظر کیفیت محصولات این دو کارخانه در سطح کالاهای اروپایی قرار دارد و ما باید ما قیمت کالا ها در این استان را با کالاهای کشورهای اروپایی مقایسه کنیم و چنانچه برای ما به صرفه باشد مسلما خرید نهایی ما از محصولات استان کهگیلویه و بویراحمد خواهد بود.

ویکتور نظراف در پایان گفت:از نظر گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد این لیاقت را دارد که ما در این زمینه فعالیت کنیم ولی مهمترین این بحث به ویزا بستگی دارد و با توجه به اینکه ر استان همسایه شما یعنی اصفهان کنسولگری داریم می توانیم براحتی موانع را از پیش رو برداریم.