پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

سازمان مربوطه : پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
تاریخ تاسیس : ۱۳۶۸
زمینه های تخصصی : شیمی و مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه : هانی صیاحی

استان : تهران
شهر : تهران
نشانی دفتر : کیلومتر ۱۷ اتوبان تهران کرج- بلوار پژوهش – پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
نشانی آزمایشگاه : کیلومتر ۱۷ اتوبان تهران کرج- بلوار پژوهش – پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
تلفن : ۴۴۵۸۰۷۲۰-۴۰
فکس : ۴۴۵۸۰۷۵۳
وب سایت : www.ccerci.ac.ir
آدرس ایمیل : webmaster@ccerci.ac.ir

 

ورود به پورتال آزمایشگاه

منبع: https://elearnpars.org/