فرم اعلام نیاز به استخدام متخصصین گیاهان دارویی

کارآفرین عزیز

این فرم به منظور دستیابی آسانتر شما به متخصصین و فارغ التحصیلان رشته های مرتبط با گیاهان دارویی ایجاد شده است.

شما با ثبت فرصتهای شغلی خود که برای آنها نیاز به نیروی متخصص دارید، می توانید از بانک رزومه شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی استفاده نموده و نسبت به استخدام نیروهای مورد نظر خود اقدام ننمایید.

 

  نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم

  نام شرکت

  تلفن

  ایمیل

  حوزه فعالیت و تولیدات شرکت

  استان محل استقرار

  شهرستان محل استقرار

  تعداد نیروی درخواستی به نفر

  رشته تحصیلی مدنظر

  مدرک تحصیلی مدنظر

  سایر ویژگیهای مد نظر شما برای استخدام