دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران

دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران

نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران با شعار “تولید محصولات باغبانی در ایران: ظرفیت ها، چالش ها، راهبردها و همکاری‌های بین المللی”، از ۱۳ تا ۱۶ شهریور سال ۱۳۹۶ توسط دانشگاه تربیت مدرس و با مشارکت انجمن علوم باغبانی ایران، انجمن بین المللی علوم باغبانی، معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی