مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی اظهار کرد؛ استان خراسان رضوی جزو معدود استان‌هایی است که تاکنون هشت شرکت تعاونی گیاهان دارویی در آن تشکیل شده و اولین استان کشور است که اتحادیه تشکل‌های گیاهان دارویی را تشکیل داده و قطب فرآوری گیاهان دارویی محسوب می‌شود.

نقیبی ادامه داد: هم اکنون در مجموع ۲۹ هزار هکتار مزارع آبی و دیم این استان زیر کشت گیاهان دارویی می‌باشد که از نظر تولید و کشت معادل ۳۳ درصد این بخش در کشور است.

وی گفت: به این ترتیب تولید حدود ۲۹ هزار تن محصول خشک گیاهان دارویی بدون احتساب زعفران به نام این استان ثبت می‌شود.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی افزود: بخش اعظم گیاهان دارویی خراسان رضوی را زیره سبز به خود اختصاص داده که در مجموع شامل ۱۸ هزار و ۸۰۰ هکتار سطح کشت آبی و دیم است و با تولید سالانه ۱۲ هزار تن زیره مقام اول کشور در این زمینه را به نام این استان ثبت کرده است.

نقیبی افزود: افزایش تولید و اشتغال در بخش گیاهان دارویی در اراضی خرد و ارائه تسهیلات به باغداران و کشاورزان در این حوزه از جمله مهمترین برنامه‌های امسال این سازمان در سال جهش تولید و تلاش در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری در این خصوص است.