به اطلاع محققان، دانشجویان، دانش پژوهان و اساتید و سایر علاقمندان محترم می رساند با استعانت از الطاف الهی، هشتمین کنگره ملی گیاهان دارویی ایران در روزهای چهارم و پنجم اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می گردد.

این کنگره در ادامه هفت کنگره قبلی توسط شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی و با همکاری نهادها و ارگانهای ذیربط برگزار خواهد شد.

کنگره ملی گیاهان دارویی بزرگترین رویداد علمی گیاهان دارویی کشور است که هر ساله با حضور صدها نفر از متخصصان و محققان گیاهان دارویی برگزار می شود.

شش کنگره قبلی بصورت منظم و سالانه به ترتیب در شهرهای کیش، تهران، مشهد، تهران، اصفهان، تهران و شیراز برگزار شده است.

در ذیل می توانید کتاب خلاصه مقالات مربوط به کنگره های قبلی را دانلود کنید:

 

دانلود خلاصه مقالات اولین کنگره گیاهان دارویی (کیش):

دانلود کتابچه مقالات


دانلود خلاصه مقالات دومین کنگره گیاهان دارویی (دانشگاه شهید بهشتی تهران):

دانلود مقالات شفاهی                       دانلود مقالات پوستری


دانلود خلاصه مقالات سومین کنگره گیاهان دارویی (دانشگاه فردوسی مشهد):

دانلود مقالات شفاهی                       دانلود مقالات پوستری


دانلود خلاصه مقالات چهارمین کنگره گیاهان دارویی (مرکز همایشهای رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران):

دانلود مقالات شفاهی                       دانلود مقالات پوستری


دانلود خلاصه مقالات پنجمین کنگره گیاهان دارویی (دانشگاه علوم پزشکی اصفهان):

دانلود مقالات شفاهی                       دانلود مقالات پوستری


دانلود خلاصه مقالات ششمین کنگره گیاهان دارویی (مرکز همایشهای آدینه تهران):

دانلود مقالات شفاهی                       دانلود مقالات پوستری


دانلود خلاصه مقالات هفتمین کنگره گیاهان دارویی (مرکز رفاهی دانشگاه شیراز):

دانلود مقالات شفاهی                       دانلود مقالات پوستری

Iran's 8th National Congress on Medicinal Plants

Iran’s 8th National Congress on Medicinal Plants

هشتمین کنگره ملی گیاهان دارویی

هشتمین کنگره ملی گیاهان دارویی