در حکمی از سوی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، دکتر حسین زینلی به سمت مجری طرح گیاهان دارویی منصوب شد.

در بخشی از این حکم آمده است:

امید است با هماهنگی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و معاونت امور باغبانی در توسعه کشت، احیای رویشگاه های طبیعی، بهبود ارقام گیاهان دارویی، زراعی نمودن گیاهان دارویی و مرتعی و بهره مندی از ظرفیت های بخش خصوصی و ایجاد ارزش افزوده برای صادرات گیاهان دارویی گام های موثر بردارید.