در زیر می توانید گزارش تصویری از هفتمین کنگره ملی گیاهان دارویی را مشاهده نمایید.

عزیزانی که تمایل به دریافت فایل اصلی و کیفیت بالای هریک از عکسها دارند، می توانند آنرا از دبیرخانه شبکه ملی پژوهش و فناوری دریافت نمایند. برای اعلام درخواست دریافت تصاویر باکیفیت، می توانید از راههای ذیل اقدام کنید:

تلفکس: ۲۲۴۳۱۵۹۹-۰۲۱

ایمیل: Info@mpnet.ir

تلگرام: https://t.me/mpnetadmin

کنگره ملی گیاهان دارویی شیراز

محمدحسن عصاره

کنگره ملی گیاهان دارویی شیراز

کنگره ملی گیاهان دارویی شیراز

کنگره ملی گیاهان دارویی شیراز

کنگره ملی گیاهان دارویی شیراز

کنگره ملی گیاهان دارویی شیراز

کنگره ملی گیاهان دارویی شیراز

کنگره ملی گیاهان دارویی شیراز

کنگره ملی گیاهان دارویی شیراز

کنگره ملی گیاهان دارویی شیراز

کنگره ملی گیاهان دارویی شیراز

کنگره ملی گیاهان دارویی شیراز

کنگره ملی گیاهان دارویی شیراز

کنگره ملی گیاهان دارویی شیراز

کنگره ملی گیاهان دارویی شیراز

کنگره ملی گیاهان دارویی شیراز

کنگره ملی گیاهان دارویی شیراز

کنگره ملی گیاهان دارویی شیراز

کنگره ملی گیاهان دارویی شیراز

کنگره ملی گیاهان دارویی شیراز

کنگره ملی گیاهان دارویی شیراز کنگره ملی گیاهان دارویی شیراز کنگره ملی گیاهان دارویی شیراز

کنگره ملی گیاهان دارویی شیراز

کنگره ملی گیاهان دارویی شیراز

کنگره ملی گیاهان دارویی شیراز

کنگره ملی گیاهان دارویی شیراز

 


Ankara escort
ankara escort bayan
escort ankara