گروه دارویی طبیعت زنده از مجموعه اعضای شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی اقدام به استخدام افراد با تخصصهای مختلف مرتبط با گیاهان دارویی و داروهای گیاهی می نماید.

برای کسب اطلاعات بیشتر، پوستر ذیل را مطالعه فرمایید.

استخدام