پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

سازمان مربوطه: پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

تاریخ تاسیس: ۱۳۶۶

زمینه های تخصصی: بیوانفورماتیک، زیست فناوری گیاهی، زیست فناوری دام و آبزیان، زیست فناوری پزشکی، زیست فناوری صنعت و محیط زیست، ژنتیک مولکولی، علوم پایه زیست

مدیر آزمایشگاه: محمد رضا زمانی

استان: تهران

شهر: تهران

نشانی آزمایشگاه: تهران، کیلومتر ۱۷ آزادراه کرج، بلوار پژوهش، صندوق پستی : ۶۳۴۳- ۱۴۱۵۵

تلفن: ۱۰-۴۴۷۸۷۳۰۱-۰۲۱

فکس: ۴۴۷۸۷۳۹۹-۰۲۱

وب سایت: http://www.nigeb.ac.ir

آدرس ایمیل: info@nigeb.ac.ir

 

ورود به پورتال آزمایشگاه