پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهید بهشتی

سازمان مربوطه: دانشگاه شهید بهشتی

تاریخ تاسیس: ۱۳۷۸

زمینه های تخصصی: مواد اولیه داروئی- فیتوشیمی

مدیر آزمایشگاه: مهدی مریدی فریمانی

استان: تهران

شهر: تهران

نشانی دفتر: تهران-بزرگراه شهید چمران-اوین- دانشگاه شهید بهشتی -پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه داروئی

نشانی آزمایشگاه: تهران-بزرگراه شهید چمران-اوین ولنجک- بلوار دانشجو- دانشگاه شهید بهشتی- خیابان استخر- پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه داروئی

تلفن:  ۲۲۹۰۴۰۴۰- ۲۲۴۳۱۷۸۳

فکس:  ۲۲۴۳۱۷۸۳

وب سایت:  mpdrisbu.blogfa.com

آدرس ایمیل:  mpdrisbu@yahoo.com

ورود به پورتال آزمایشگاه