اعضای وابسته

• دانشگاه زنجان – مرکز پژوهشی طارم www.zums.ac.ir
• شرکت پردیس رادان(تجهیزات ازمایشگاهیwww.pardisradan.com
• شرکت زیست فناوری گیاهی-مرکز رشد واحدهای فناوری اصفهانwww.istt.org
• دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز shiraz.ac.ir
• شرکت داروسازی خرمان www.khoraman.com
• شرکت کشت و صنعت چوپان www.choopanagre.com
• مرکز تحقیقات کشاورزی بلوچستان-وزارت جهاد کشاورزی www.baloochestan.areo.ir
• شرکت کرمان لیکوریس www.kermanlicoric.com
• بخش تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی-مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان- وزارت جهاد کشاورزی www.zre.ir
• مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان- وزارت جهاد کشاورزیwww.kerman.areo.ir
• مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان- وزارت جهاد کشاورزیwww.gilan.areo.ir
• مرکز تحقیقات کشاورزی سیستان – وزارت جهاد کشاورزی www.sistan.areo.ir
• بخش تحقیقات گیاهان دارویی -مرکز تحقیقات کشاورزی استان اردبیل- وزارت جهاد کشاورزیwww.ardabil.areo.ir
• مرکز تحقیقات کشاورزی استان بوشهر- وزارت جهاد کشاورزیwww.bushehr.areo.ir
• دانشگاه ازاد اسلامی واحد گرگانwww.gorgan.iau.ir
• داروسازی ابن ماسویهwww.ebnemasouyeh.com
• شرکت داروسازی شفا خراسانwww.daroushafa.com
• مرکز بذر گیاهان دارویی و فراورده های طبیعیwww.ricm.ir
• مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، ادویه ای ومعطر،دانشگاه آزاد شهرکرد www.iaushk.ac.ir
• دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد www.iaushk.ac.ir
• دانشگاه آزاد اسلامی-واحد اهواز www.iauahvaz.ac.ir
• شرکت کشت و صنعت نادرwww.nader.co.ir
• شرکت کیمیای سبز کاموwww.kimiayesabz.com
• شرکت ایمان مهرwww.imanmehr.com
• شرکت مرز گستر زرینwww.marzgostar.com
• انجمن جنگلبانی ایران www.isoforestry.ir
• شرکت گیاهان سبز زندگی www.greenplantsoflife.com
• شرکت اسانس شیرازwww.essenceshiraz.com
• شرکت گل چایwww.golchai.ir
• انجمن تحقیق و توسعه گیاهان دارویی و معطر ایرانmpdri.sbu.ac.ir
• شرکت سلامت بهین سعادتhttp://sppti.sums.ac.ir
• شرکت جهان بهنامwww.jahanbehnam.com
• انجمن گیاهان دارویی ایرانwww.imps.ir
• شرکت کیمیا تست فام- آنالیز و کنترل کیفی شیمیای و میکروبیwww.kimiafaumgroup.com
• دانشکده علوم پایه – دانشگاه محقق اردبیلیwww.uma.ac.ir
• شرکت اکسیر گل سرخwww.herbalexir.com
• شرکت تولیدات شیمیای پرتو شیمیwww.partochemi.com
• شرکت هورکیان داروwww.kiandarou.com
• سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تهران-حوزه معاونت آموزش و پرورشparks.tehran.ir
• شرکت تیماس آویدwww.timusavid.com
• مرکز خدمات تخصصی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی مازندرانwww.jd-mazan.com
• مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه شهید بهشتیwww.sbmu.ac.ir
• شرکت کیمیا آراwww.kimiara.com
• دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمالwww.iau-tnb.ac.ir
• دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبسترwww.iaushab.ac.ir
• شرکت ندای محیاwww.nedamahya.co
• شرکت بازرگانی پویا بهین سپنتاwww.pbsgroupco.com
• پژوهشکده میگوی کشورwww.ifro.ir
• شرکت اکسیر مد پارسwww.exirmed.com
• شرکت آدونیس کیشwww.adoniskish.com
• شرکت آریا کرخه زرین
• شرکت کیش سایان
• پارک علم وفناوری کرمانشاهwww.kti.ir
• شرکت پژوهشگران داروی سبز
• شرکت توسعه پردیس سبزwww.pardissabz.com
• دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرwww.kmsu.ac.ir
• مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۲ زاهدانwww.sbtvto.ir
• شرکت فناوران توسعه صنعت غربwww.ftsanat.com
• شرکت آبگینه زنده رودwww.organiccenter.ir
• شرکت داروسازی سینا فرآور اسپاداناwww.sinafaravar.com
• موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی بهارانwww.baharan.ac.ir
• شرکت کشاورزی دشتیار اصفهانwww.dashtyar.com
• شرکت رز صورتی کیشwww.sanative.us
• شرکت یاران سبز ثمین
• مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانkhozestan.areo.ir
• انجمن فارماکوگنوزی ایرانwww.pharmacogenosy.ir
• باغ گیاه شناسی دارویی فیروزه www.baghfiruze.com
• شرکت داروسازی نوتک فارwww.knowtechphar.com
• لابراتوار داروهای گیاهی طبیعت زنده (سینره)www.cinere.ir
• شرکت داروسازی کیش مدیفارمwww.kishmedipharm.com
• شرکت سلامت گستر جمیل www.drsina-ihbg.com
• شرکت شفای کردستانwww.shefaco.com
• شرکت کیان دارو مادwww.kdmad.com
• شرکت داروسازی یاس داروwww.yasdaru.com
• شرکت بوعلی داروwww.booali.ir
• شرکت تجاری بازرگانی تاج گستر کیان www.chemistry.irost.org
مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست شهرستان شیروانwww.nkstp.ir
• شرکت آریان کیمیا تکwww.mybeaytycare.de
• شرکت پارس آزیم
• دانشکده داروسازی دانشگاه جندی شاپور اهواز
• مرکز تحقیقات علوم دریایی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز Mpsrc.ajums.ac.ir
• شرکت همکار قطعه گلستان
• گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه زنجانwww.znu.ac.ir
• موسسه ترویج سلامت طب الصادق www.teb-sadegh.ir
• شرکت آویژ تجارت سپهر